حادثه هولناک در میان بزرگراه | ترکیدگی لاستیک خودرو بر اثر گرما

  4030402078

در امارات حادثه ناگواری در یکی از خیابان های این کشور برای یکی از خودروهای در حال عبور رخ داد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین