عصبانیت شاهین نجفی برانداز، از قدرت دیپلماسی ایران در آزادی حمید نوری از زندان سوئد

  4030402018

شاهین نجفی در صحبت هایی در مورد آزادی حمید نوری از زندان سوئد خطاب به دیگر براندازان گفت: «بیا تحویل بگیر به چه بدبختی افتادیم؛ با آزادی حمید نوری دارند به ریش ما می‌خندند؛ این اتفاق بسیار بدی بود؛ ما گل خوردیم...!»

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین