سفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهان

  4030330100

مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه محمد جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه به اصفهان سفر کرد. وی در بدو ورود به شهر اصفهان، با حضور در گلستان شهدا و تخت فولاد این شهر، با شهدا و علمای مدفون در این مکان تجدید میثاق کرد و با برخی از خانواده شهدا، جانباران و ایثارگران نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهانسفر انتخاباتی« مسعود پزشکیان » به اصفهان

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین