تصاویر بیرون کشیدن مزدا از رودخانه چالوس | ۳ نفر همچنان مفقود هستند

  4030327013

فیلمی از لحظه بیرون کشیدن یک خودروی مزدا از رودخانه چالوس که سیل دیشب باعث سقوط آن در رودخانه شده بود.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین