دزدی از مغازه ساعت‌فروشی در انگلیس

  4030309024

دو سارق با همکاری هم به یک مغازه ساعت‌فروشی در لندن دستبرد زدند. یکی از آنها فروشنده را گرفت و دیگری ساعت‌های گران‌قیمت را جمع کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین