روستای کرف در استان خراسان شمالی

  4030309013

با رشد صنعت گردشگری در سال‌های اخیر، روستاهای فراوانی به عنوان مقصد گردشگران در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است. روستای «کرف» را می‌توان در لیست مناطق کمتر شناخته شده از این مجموعه قرار دارد. این روستای زیبا در دامنه کوهی بلند قرار دارد که به علت قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص در فصل بهار و تابستان آب و هوایی دلچسب و خنک دارد.

روستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالیروستای کرف در استان خراسان شمالی

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین