آتش گرفتن قطار در کانادا

  4030204031

تصاویر ضبط شده یک قطار را در حالی که چندین واگن آن آتش گرفته، در حال عبور از منطقه مرکز شهر لندن واقع در استان انتاریو کانادا نشان می دهد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین