لحظه سقوط مناره مسجد بر اثر باد شدید

  4030202082

یکی از دو مناره مسجد بادملیک، در مرکز شهر چانقری ترکیه، نتوانست در برابر طوفان مقاومت کند و فرو ریخت.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین