آمار جالب توجه از تصادفات رانندگی

  4030127029

رئیس راهور فراجا: گواهینامه های زیر یکسال ۰ درصد، زیر ۲ سال ۴ درصد، گواهینامه های قدیمی ۹۶ درصد تصادفات را به خود اختصاص دادند

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین