هشدار سرلشکر باقری به آمریکا

  4030126045

از طریق سفارت سوئیس به آمریکا پیام دادیم که اگر با اسراییل در اقدامات احتمالی بعدیشان مشارکتی کند پایگاه‌هایشان در منطقه هیچ امنیتی نخواهد داشت و با آن نیز برخورد خواهیم کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین