لحظه سقوط تیر برق و کارگر اداره برق

  4030119064

ویدئویی از لحظه سقوط یک تیر برق که کارگر اداره برق بر روی آن قرار داشت منتشر شده است.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین