۶۶۱۰ زمین‌لرزه، ایران را لرزاند/تهران، ۸۳ خرد لرزه را تجربه کرد

  4030106022

در ۱۱ ماه سال گذشته تعداد ۶۶۱۰ زلزله در ایران و نواحی مجاور به ثبت رسید که استان‌های خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم از نظر تعداد زمینلرزه‌های ثبت شده هستند و در این بازه زمانی نیز تهران ۸۳ خرد زلزله با بزرگای بین ۲.۱ تا ۳.۵ را تجربه کرده است.

۶۶۱۰ زمین‌لرزه، ایران را لرزاند/تهران، ۸۳ خرد لرزه را تجربه کرد

به گزارش ایسنا، کشور ایران و کشورهای همسایه آن یعنی افغانستان، پاکستان، ترکیه در منطقه کمربند کوهزایی و لرزه‌خیز آلپ - هیمالیا قرار دارد. این منطقه لرزه‌خیز از خلیج بنگال به سوی هیمالیا، گسترش داشته و با عبور از عرض ایران تا جزایر «آزور» پرتغال ادامه دارد و در مسیر خود کشورهایی همچون ایتالیا، یونان، ترکیه، ایران، افغانستان، شمال هند و ... را در بر می‌گیرد. نقشه‌های زیر موقعیت کمربند لرزه خیز آلپ-هیمالیا و وضعیت کشورهای منطقه را از نظر لرزه‌خیزی نشان می‌دهد.

۶۶۱۰ زمینلرزه، ایران را لرزاند/تهران، ۸۳ خرد لرزه را تجربه کرد

از این رو ایران یکی از لرزه خیزترین مناطق جهان است، به گونه‌ای که حدود ۱۵ درصد زمینلرزه‌های جهان در این منطقه لرزه‌خیز رخ می‌دهد و این ناحیه نیز محل برخورد صفحات اوراسیا (اروپا-آسیا) با صفحات هند، عربستان و آفریقا است که همین مساله باعث تشکیل کوهستان‌ها، چین خوردگی‌ها و زلزله‌های کم عمق فراوان در مناطق جنوب اروپا، شمال آفریقا و خاور میانه شده است.

بررسی وضعیت آماری زمینلرزه‌های ثبت شده در ایران و مناطق همجوار از فرودین تا بهمن به مدت ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تعداد ۶۶۱۰ زلزله در ایران به ثبت رسیده است که جزئیات آن از این قرار است:

محدوده بزرگا تعداد زلزله‌ها
کمتر از ۲ ۲۱۴۲
بین ۲ تا ۳ ۳۵۰۶
بین ۳ تا ۴ ۷۶۰
بین ۴ تا ۵ ۱۷۵
بین ۵ تا ۶ ۲۲
بین ۶ تا ۷ ۵
جمع ۶۶۱۰

لرزه خیزترین استان‌های کشور به این شرح است:

ردیف استان تعداد زلزله‌ها
۱ خراسان رضوی ۶۴۷
۲ کرمان ۵۵۴
۳  آذربایجان غربی ۴۶۵
۴ خراسان جنوبی ۴۵۸
۵ اصفهان ۳۲۹
۶ سمنان ۳۰۰
۷ چهارمحال و بختیاری ۳۰۰
۸ فارس ۲۹۸
۹ یزد ۲۶۰
۱۰ خراسان شمالی ۲۲۶
۱۱ هرمزگان ۲۱۳

مناطق جنوب-جنوب غربی، شرق- شمال شرق، مناطق مرکزی و شمال غربی کشور فعالیت لرزه‌ای بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور دارند.

در تهران نیز در این بازه زمانی ۸۳ زمینلرزه به ثبت رسیده که در مناطقی چون «لواسان» با بزرگای ۲.۱، ۳.۸ در «صفادشت»، ۲.۳ و ۲.۶ در «ارجمند»،  ۳.۵ در «ری»، ۳.۹ در «دماوند»، ۲.۴ در «حسن‌آباد»، ۲.۷ در «رباط کریم» و ۲.۴ و ۲.۳ در «جواد آباد» بوده است.

زلزله‌های فروردین ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در فروردین ماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۴۳ زمینلرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده‌اند که این تعداد نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ کاهش ۱۰.۵ درصدی، نسبت فروردین ۱۴۰۱ کاهش ۱۰.۵ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۱۶.۶ درصدی داشته است.

در این ماه ۱۷ زمینلرزه با بزرگ بیش از ۴ در کشور به ثبت رسید که زمینلرزه به بزرگ ۵.۶ خوی واقع در استان آذربایجان غربی در ۴ فروردین، بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است. استان‌های آذربایجان غرب با ۱۰۴ زمینلرزه، خراسان رضوی با ۴۶ زمینلرزه و فارس با ۴۴ زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه را در بین استان‌های کشور داشتند. همچنین استان تهران در این ماه شاهد ثبت ۲ زلزله بوده است که بزرگترین آن به بزرگ ۲.۱ در لواسان به ثبت رسید.

تعداد محدوده بزرگا
۳۵۸ کمتر از ۳
۶۸  بین ۳ تا ۴
۱۴ بین ۴ تا ۵
۳ بین ۵ تا ۶
۴۴۳ جمع

زلزله‌های اردیبهشت ۱۴۰۲

در اردیبهشت سال گذشته تعداد ۴۵۴ زمینلرزه در کشور و نواحی همجوار از سوی شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک به ثبت رسید که این تعدادنسبت به ماه گذشته خود کاهش ۲.۴ درصدی، نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۶.۲۵ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کاهش ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در این ماه ۱۱ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۴ در کشور به ثبت رسید که زمینلرزه به بزرگی ۴.۷ قدمگاه استان خراسان رضوی در ۸ اردیبهشت، بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است. استان‌های خراسان رضوی با ۶۶ زلزله، آذربایجان غربی با ۴۹ زلزله و خراسان جنوبی با ۴۹ زلزله بیشترین تعداد زمینلرزه ها را در بین استان های کشور تجربه کرده اند. همچنین استان تهران در این ماه شاهد ۶ زمینلرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۳.۸ در صفا دشت بوده است.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۳۹۳
بین ۳ تا ۴ ۵۰
بین ۴ تا ۵ ۱۱
بین ۵ تا ۶ -
جمع ۴۵۴

زلزله‌های خرداد ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه‌نگاری کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ تعداد ۶۰۱ زمینلرزه را ثبت کردند که این تعداد نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۲ افزایش ۳۳ درصدی، نسبت به خرداد سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۵.۷ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۳۹ درصدی داشته است.

در این ماه ۱۰ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور به ثبت رسید که زمینلرزه به بزرگای ۴.۹ در سراب واقع در استان آذربایجان شرقی در خرداد و فارغان استان هرمزگان در ۳۱ خرداد بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

استان‌های آذربایجان غربی با ۸۲ زلزله، خراسان رضوی با ۷۰ زمینلرزه و خراسان جنوبی با ۴۷ زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه‌ها را در بین استان‌های کشور داشته اند. همچنین استان تهران در این ماه شاهد ثبت ۹ زمینلرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگای ۲.۳ در ارجمند به ثبت رسید.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۵۵۲
بین ۳ تا ۴ ۳۹
بین ۴ تا ۵ ۱۰
بین ۵ تا ۶ -
جمع ۶۰۱

زلزله‌های تیر ۱۴۰۲

در تیرماه سال ۱۴۰۲ از سوی شبکه‌های لرزه‌نگاری در تیر ۱۴۰۲ تعداد ۵۳۸ زمینلرزه ثبت شد که این تعداد نسبت به خراد ۱۴۰۲ کاهش ۱۰ درصدی، نسبت به تیر سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۰ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۵ درصدی داشته است.

در این ماه ۱۰ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور به ثبت رسید و زمینلرزه به بزرگای ۴.۹ در موسیان استان ایلام در روز ۷ تیر بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

استان‌های آذربایجان غربی با ۶۴ زمینلرزه، خراسان رضوی با ۴۶ زمینلرزه و سمنان با ۴۰ زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه را در بین استان‌های کشور داشتند. همچنین استان تهران در این ماه ۱۳ زمینلرزه را تجربه کرد که بزرگترین آن به بزرگای ۳.۵ در ری بوده است.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۴۶۴
بین ۳ تا ۴ ۶۴
بین ۴ تا ۵ ۱۰
جمع ۵۳۸

زلزله‌های مرداد ۱۴۰۲

در مرداد ۱۴۰۲ شبکه‌های لرزه‌نگاری تعداد ۵۳۱ زمینلرزه را به ثبت رساندند که این تعداد نسبت به تیر ۱۴۰۲ کاهش ۱.۳ درصدی، نسبت به مرداد سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۷.۵ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۵ درصدی داشته است.

در این ماه ۵ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور به ثبت رسید که زمینلرزه به بزرگای ۴.۶ در اوز استان فارس در ۲۷ مرداد بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

استان‌های خراسان رضوی با ۵۵ زمینلرزه، کرمان با ۵۱ زمینلرزه و فارس با ۴۶ زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه را در بین استان‌های کشور داشتند. در استان تهران در این ماه ۱۲ زمینلرزه ثبت شد که بزرگترین آن به بزرگای ۳.۹ در دماوند بوده است.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۴۶۵
بین ۳ تا ۴ ۶۱
بین ۴ تا ۵ ۵
جمع ۵۳۱

زلزله‌های شهریور ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشور در شهریور ۱۴۰۲ تعداد ۶۵۸ زمینلرزه را در کشور به ثبت رساندند که این تعداد نسبت به مرداد ۱۴۰۲ افزایش ۲۳ درصدی، نسبت به شهریور سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۵.۴ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۳۳.۲ درصدی داشته است.

در این ماه ۱۲ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور به ثبت رسید که زمینلرزه ۳۰ شهریور به بزرگای ۵.۲ در حوالی مرز کرمانشاه و عراق و زلزله ۱۲ شهریور به بزرگای ۵.۱ در حوالی اردبیل بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

استان‌های خراسان رضوی با ۹۸ زمینلرزه، کرمان با ۶۵ زمینلرزه و چهارمحال و بختیاری با ۵۶ زمینلرزه لرزه‌خیزترین استان‌های کشور بوده‌اند. در استان تهران در این ماه ۷ زمینلرزه ثبت شد که بزرگترین آن به بزرگای ۲.۶ در ارجمند بوده است.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۵۸۹
بین ۳ تا ۴ ۵۷
بین ۴ تا ۵ ۱۰
بین ۵ تا ۶ ۲
جمع ۶۵۸

زلزله‌های مهر ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشور در مهر ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۷۹ زمینلرزه را در کشور به ثبت رساندند که این تعداد نسبت به شهریور ۱۴۰۲ افزایش ۶۴.۵ درصدی، نسبت به مهر سال ۱۴۰۱ افزایش ۸۰.۷ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور افزایش ۹.۵ درصدی داشته است.

در این ماه ۷۳ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور و در نواحی مرزی به ثبت رسید که زمینلرزه ۱۵ مهر به بزرگای ۶.۵ در هرات افغانستان و همچنین زلزله ۲۵ مهر به بزرگای ۵.۶ در حوالی فین استان هرمزگان بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

همچنین در این ماه زمینلرزه‌های متعددی در هرات افغانستان رخ داد، به طوری که طی این ماه ۵۰۰ زمینلرزه در مرز افغانستان (هرات) و ایران (تایباد) ثبت شد.

در بین استان‌های کشور استان‌های خراسان رضوی با ۸۱ زمینلرزه، کرمان با ۵۵ زمینلرزه و چهارمحال و بختیاری با ۴۲ زمینلرزه، لرزه‌خیزترین استان‌های کشور بوده اند.

استان تهران در این ماه ۱۱ زمینلرزه را تجربه کرد که بزرگترین آن به بزرگای ۲.۴ در حسن‌آباد بوده است.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۷۹۸
بین ۳ تا ۴ ۲۰۸
بین ۴ تا ۵ ۵۷
بین ۵ تا ۶ ۱۱
بین ۶ تا ۷ ۵
جمع ۱۰۷۹

زلزله‌های آبان ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشور در آبان ۱۴۰۲ تعداد ۷۴۰ زمینلرزه را در کشور به ثبت رساندند که این تعداد نسبت به مهر ۱۴۰۲ کاهش ۳۴.۸ درصدی، نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۵.۱ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۲۴.۹ درصدی داشته است.

در این ماه ۲۸ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور و در نواحی مرزی به ثبت رسید که زمینلرزه ۵ آبان به بزرگای ۵.۳ در حوالی شوسف استان خراسان جنوبی و زلزله ۶ آبان به بزرگای ۵.۴ در هرات افغانستان (مرز ایران و افغانستان) حوالی فین استان هرمزگان بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

در بین استان‌های کشور، استان‌های خراسان جنوبی با ۱۲۰ زمینلرزه، کرمان با ۵۱ زمینلرزه لرزه‌خیزترین استان‌های کشور بوده‌اند. استان تهران در این ماه ۹ زمینلرزه را تجربه کرد که بزرگترین آن به بزرگای ۲.۷ در رباط کریم رخ داد.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۶۱۶
بین ۳ تا ۴ ۹۶
بین ۴ تا ۵ ۲۴
بین ۵ تا ۶ ۴
بین ۶ تا ۷ -
جمع ۷۴۰

زلزله‌های آذر ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشور در آذر ۱۴۰۲ تعداد ۵۳۶ زمینلرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت کردند که این تعداد نسبت به آبان ۱۴۰۲ کاهش ۲۷.۶ درصدی، نسبت به آذر سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۱ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۵.۵ درصدی داشته است.

در آذر ۱۴۰۲ تعداد ۸ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور و در نواحی مرزی به ثبت رسید که زمینلرزه ۲۳ آذر به بزرگای ۴.۵ در حوالی لوندویل استان گیلان بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

در این ماه از استان‌های کشور، استان‌های خراسان رضوی با ۵۵ زمینلرزه، خراسان جنوبی با ۴۳ زمینلرزه و چهارمحال و بختیاری با ۴۳ زلزله، لرزه‌خیزترین استان‌های کشور بوده‌اند. در استان تهران در این ماه ۷ زمینلرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگای ۲.۴ در جوادآباد رخ داد.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۴۸۵
بین ۳ تا ۴ ۴۳
بین ۴ تا ۵ ۸
بین ۵ تا ۶ -
جمع ۵۳۶

زلزله‌های دی ۱۴۰۲

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشور در دی ۱۴۰۲ تعداد ۵۳۷ زمینلرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت کردند که این تعداد نسبت به آذر ۱۴۰۲ افزایش ۰.۲ درصدی، نسبت به دی سال ۱۴۰۱ افزایش ۴.۷ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۵.۵ درصدی داشته است.

در دی ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در کشور و در نواحی مرزی به ثبت رسید که زمینلرزه ۲۹ دی به بزرگای ۴.۹ در حوالی مرز ایران و کشور آذربایجان و زمینلرزه ۱۸ دی به بزرگای ۴.۵ در ساغند استان یزد بزرگترین زمینلرزه ثبت شده در این ماه بوده است.

در این ماه استان‌های کرمان با ۷۶ زمینلرزه و اصفهان با ۵۳ زمینلرزه لرزه‌خیزترین استان‌های کشور بوده‌اند. در استان تهران در این ماه ۷ زمینلرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگای ۲.۳ در جوادآباد رخ داد.

محدوده بزرگا تعداد
کمتر از ۳ ۴۹۲
بین ۴ تا ۵ ۳۵
بین ۴ تا ۵ ۱۰
بین ۵ تا ۶ -
جمع ۵۳۷

بهمن ۱۴۰۲

در بهمن ۱۴۰۲ تعداد ۴۲۵ زمینلرزه توسـط مرکز لرزه‌نگاری کشـوری در ایران و نواحی مجاور ثبت و تعیین مکان شده است. تعداد زمینلرزه‌ها به تفکیک بزرگا در جدول زیر آمده است:

محدوده بزرگا تعداد زلزله
کمتر از ۲ ۱۶۶
بین ۲ تا ۳ ۲۱۲
بین ۳ تا ۴ ۳۹
بین ۴ تا ۵ ۸
جمع ۴۲۵

 

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های دیروز

 1. شهادت رییس جمهور در حادثه بالگرد/ پیام‌های تسلیت شخصیت‌ها در پی شهادت رئیسی

 2. لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد توسط تیم پهپادی

 3. خوشحالی مجری شبکه ۱۴ اسرائیل از خبر شهادت رئیس جمهور ایران

 4. محل تدفین شهید آیت‌الله رئیسی مشخص شد/ اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر رئیس‌جمهور و همراهانش

 5. عملکرد سیاه آمریکا در تحریم ها از نگاه ظریف/ توضیحاتی درباره انتخابات ریاست جمهوری/ آرامش در بازار ارز

 6. سخت، اما گذرا...

 7. شناسایی هویت شهدای سانحه بالگرد رئیس‌جمهور/ تایید سوختگی پیکرها/ آیت‌الله آل‌هاشم یک‌ساعت پس از حادثه زنده بوده است

 8. رهبر انقلاب: ایران خدمتگذار صمیمی، مخلص و باارزشی را از دست داد/ اینجانب پنج روز عزای عمومی اعلام می‌کنم

 9. شهدای خلبان حادثه بالگرد رئیس‌جمهور

 10. زندگی‌نامه رئیس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی

 11. جزئیات درگیری خونین پلیس با اشرار و اراذل در نارمک

 12. بازتاب های گسترده بین المللی در پی شهادت رئیس جمهور کشورمان

 13. صفحه تلخی در کتاب انقلاب اسلامی ورق خورد

 14. کارنامه خدمات شهیدان حسین امیرعبداللهیان و سید محمدعلی آل‌هاشم

 15. جلسه فوق العاده هیأت دولت به ریاست مخبر آغاز شد

 16. واکنش ظریف به شهادت رئیس جمهور

 17. پیام تسلیت دکتر احمد توکلی در پی شهادت آیت الله رئیسی

پربحث‌های هفته

 1. دفاع از جمهوریت یا دفاع از الیگارشی؟

 2. مقاومت بی‌مبنای طلافروشان در مقابل شفافیت/ دولت عدول نکند، مردم هم حمایت می‌کنند

 3. حالا زمان مذاکره است

 4. امضای مردم گیلان پای طومار حمایت از طرح نور

 5. محل بالگرد رئیس جمهور پیدا شد/ شهادت رئیس جمهور به همراه همراهانشان

 6. نظرات برگزیده مخاطبان الف: نقش شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم چیست؟/ زندانی‌شدن زیباکلام به ضرر نظام تمام شد

 7. نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب!

 8. حمله رسانه اصولگرا به رائفی‌پور/ انتقاد شریعتمداری از نمایندگان موافق تعطیلی شنبه‌ها

 9. فرش‌های سعدآباد کجاست؟

 10. محکومیت ساداتی‌نژاد به حبس/ روایت خاندوزی از کاهش تورم/ شانس قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم چقدر است؟

 11. شهادت رییس جمهور در حادثه بالگرد/ پیام‌های تسلیت شخصیت‌ها در پی شهادت رئیسی

 12. ماجرای سفر عبدالحمید به ترکیه چیست؟

 13. حاج‌علی‌اکبری: گلایه‌ای از مجلس برای تصویب تعطیلی «شنبه‌ها» داریم

 14. واکنش وزیر کشور به برخورد خشن برخی ماموران / نظر واعظی درباره نقاط ضعف و قوت دولت رئیسی

 15. مأمور خاطی بازداشت شد

 16. تعطیل کردن شنبه از یک مجلس انقلابی بعید بود/ اکثر مردم ارتباط اقتصادی با خارج ندارند

 17. آیا واقعاً آزادسازی قیمت‌ها تنها راه است؟

 18. چراغ سبز دولت به ارز آزاد؟!

 19. لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد توسط تیم پهپادی

 20. پاسخ حماس به توهم صهیونیست ها

 21. پلیس این ۵ گروه را طبق لایحه حجاب باید بازداشت کند

 22. تعطیلی روز شنبه مانعی ندارد

 23. اژه‌ای: توطئه دشمن در حوزه حجاب به جایی نمی‌رسد

 24. رئیس جمهور: باید گره های ذهنی در رابطه با تشکیل خانواده و افزایش جمعیت باز شود

 25. تحریم‌های جدید استرالیا علیه ایران

آخرین عناوین