تصاویری از کاشت نهال توسط رئیس‌جمهور

  4021215029

پانزدهم اسفند روز درختکاری و همزمان با آغاز هفتۀ منابع طبیعی رئیس جمهور هم همراه هموطنان در سراسر کشور شد و به رسم هر ساله نهالی را غرس کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین