سقوط یک تریلی به داخل رودخانه

  4021207112

یک دستگاه خودروی تریلی در برزیل در سراشیبی منتهی به رودخانه شروع به حرکت کرد و راننده آن نیز نتوانست تریلی را متوقف کند. این تریلی به داخل رودخانه سقوط کرد اما به کسی آسیب جانی وارد نشد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین