پاسخ کارگر کارواش به شوخی راننده

  4021202046

غافلگیری کارگر کارواش توسط یک راننده به طور ناگهانی با واکنش او مواجه شد و هم راننده و هم فضای داخلی خودرو را به طور کامل خیس کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین