برخورد شدید یک پرنده با چراغ راهنمایی و رانندگی

  4021128053

این ویدیو که با دوربین یک خودرو ضبط شده نشان می‌دهد یک پرنده با چراغ راهنمایی و رانندگی برخورد شدید می‌کند.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین