ترقه بازی حادثه‌ساز در چین

  4021124110

چند کودک چینی، تعدادی ترقه در کانال فاضلاب شهری انداختند. انفجار گازهای جمع شده در فاضلاب موجب آسیب دیدن و بستری شدن یکی از کودکان در بیمارستان شد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین