رهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز

  4021124065

آیین رهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی ، توسط اداره محیط زیست خوزستان و انجمن های مردم نهاد و مردم و جوامع محلی در پارک ملی دز برگزار شد . در این آیین ۱۰ راس گوزن زرد که از سایت تکثیر شهرستان ارسنجان استان فارس زنده‌گیری شد در پارک ملی دز در محدوده روستای فندی آلبوحمدان هف‌تپه شهرستان شوش رهاسازی شد.

رهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دزرهاسازی ۱۰ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین