خلیج فارس از نگاه ایستگاه فضایی

  4021124059

فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی از خلیج فارس تهیه کرده اند مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین