ابر دزدی واقعیت داره؟!

  4021124036

محمد اصغری کارشناس هواشناسی مسئله ابر دزدی را یک مسئله دروغین و شایعه دانست و گفت: هواشناسی یک مسئله کاملا علمی است و نباید به آن نگاهی سیاسی داشت.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین