هشدار هواشناسی ؛ سامانه بارشی بسیار قوی در راه کشور

  4021124028

سرکرده، کارشناس هواشناسی گفت: سامانه شمالی که بسیار فوی است از فردا بعدازظهر وارد کشور می شود و استان های غربی را تحت تاثیر قرار می دهد. روز پنجشنبه این سامانه شدت می‌گیرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین