طارمی: تیم ملی در عین جوانی تجربه هم دارد

  4021019013

مهدی طارمی: تیم ملی در عین جوانی، تجربه هم دارد. توقع مردم را می‌دانیم و باید ۱۰۰۰ درصدمان را بگذاریم تا شرمنده‌شان نشویم.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین