...این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش!

گروه تعاملی الف،   4021004008 ۵۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

۸۰ درصد وزيران کابينه انگليس مدرک کارشناسي دارند، در حالي که در ايران موج دکترا گرفتن و پشت ميز نشستن به راه افتاده است.

...این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش!

گروه تعاملی الف - جلال محسنی:

باورکردني نيست اما ايران پنج برابر کشورهاي پيشرفته دنيا دانشگاه دارد. در ايران دو هزار و 640 دانشگاه وجود دارد، در حالي که چين و هند با جمعيتي چندين برابر ايران، به ترتيب دو هزار و 481 و هزار و 620 دانشگاه دارند و اين يعني تعداد دانشگاه هايشان از ما کمتر است.

بنابر گزارش موسسه اسپانياييCISC، تعداد دانشگاه‌ها در بيشتر کشورهاي پيشرفته جهان زير 500 دانشگاه است؛ براي مثال آلمان 412، انگليس 291 و کانادا 329 دانشگاه دارد. گزارش ها همچنين مي‌گويند اين تعداد دانشگاه در ايران، حدود پنج هزار ميليارد تومان از بودجه کل کشور را مي بلعد و نزديک به 50 درصد جمعيت بيکار کشور را توليد مي‌کند.

نکته قابل تامل ديگر اين که 80 درصد وزيران کابينه انگليس مدرک کارشناسي دارند، در حالي که در ايران موج دکترا گرفتن و پشت ميز نشستن به راه افتاده است.  تبديل شدن مدرک به کالاي مصرفي مدرک گرايي يعني تقاضاي زياد براي کسب مدارک عالي دانشگاهي بدون توجه به هدف اصلي آن يعني کسب دانش و مهارت، چندین سال است به عنوان پديده اي در ايران ظهور کرده و جماعت زيادي را تحت تاثير قرار داده است.

در گونه شناسي «رابرت مرتُن» اين پديده تاحدودي نشان دهنده نوعي مناسک گرايي است زيرا وسيله را قبول دارد (مدرک) ولي هدف کسب اين وسيله را که در ابتداي پاراگراف به آن اشاره شد، نمي پذيرد. همچنين گوياي نوعي جابه جايي اهداف سازماني است يعني دانشگاه بدون اعلام و به صورت ضمني و غيرعلني، از محل کسب دانش به محل صدور مدرک نزول کرده يا در اين سراشيبي افتاده است.

از جنبه مصرف گرايي نيز مي توان اين طور توضيح داد که مصرف مدرک، همپاي انواع ديگر مصرف رشد کرده است و مدرک هم به صورت کالايي که با قانون عرضه و تقاضا ميزان مصرف آن تعيين مي شود، ظهور کرده است. به دنبال کسب هويت با مدرک گرفتن در ميدان جنگ سرمايه‌ها، هنگامي که شخص از برخي انواع سرمايه به خصوص اقتصادي برخوردار نيست، تلاش مي‌کند با بالا بردن سرمايه فرهنگي خود که به دنبالش احترام و منزلت نيز کسب مي‌شود، آن کمبود را جبران کند. طبقه برخوردار از سرمايه اقتصادي هم با استفاده از همين نوع سرمايه در ميدان زندگي اجتماعي، آن را تبديل به سرمايه فرهنگي (تحصيلات بالاتر) مي‌کند تا اجازه ندهد اقشار ديگر نسبت به او تمايز يا برتري ويژه‌اي کسب کنند.

وقتي اين انديشه اشاعه مي‌يابد که در زندگي شهري، منزلت اکتسابي يا دستاوردهاي فرد، معيار ارزيابي و قضاوت درباره اوست و مدرک دانشگاهي هم اثبات نوعي دستاورد والا محسوب مي‌شود، عده زيادي به سمت آن هجوم مي‌برند؛ به خصوص هنگامي که عرضه فضاهايي که اين امکان را فراهم مي‌کنند يعني تعداد دانشگاه‌ها بالا رود. اين مسئله وقتي حادتر مي‌شود که بدانيم در واقع، اين نوعي تناقض ساختاري است زيرا تمامي مدارک، دستاورد نيستند و برخي از آنها حاصل نفوذ، رانت و امثال آن هستند يعني ساز و کار کسب مدرک مهم نيست بلکه تنها يدک کشيدن عنوان «دکتر» مهم است.

مدرک گرايي نوعي از خودبيگانگي به وجود مي آورد که برايند نيروهاي وارده به شخص در ميدان هاي اجتماعي،فرهنگي، اقتصادي و سياسي است. بيگانگي از اين منظر که به مدرک به سانِ يک بت نگريسته مي شود، کسب آن مانند زدن واکسن فلج اطفال ضروري جلوه مي‌کند، موجوديتي مستقل از خود شخص دارد و شعار «من مدرک دارم، پس هستم»، جانشين «من مي‌انديشم، پس هستم» مي‌شود. از اين منظر شخص متقاضي مدرک به انساني تک ساحتي تبديل مي‌شود که هويت خود را بدون مدرک از دست مي‌دهد.

دلايل سياسي و اجتماعي مدرک گرا شدن

هنگامي که فرصت تحرک اجتماعي صعودي کم باشد، جوانان به سمت راه هاي جانشين مي روند. براي مثال وقتي فرصت دست‌يابي به درآمد بالاتر با توجه به تلاش و کوشش وجود نداشته باشد يا زماني که شخص خود را با کساني که اين فرصت از طرق ديگر برايشان مهيا شده است مقايسه مي‌کند، نوعي ساز و کار جبراني را براي تحرک اجتماعي از طريق کسب مدرک به کار مي‌گيرد. مدرک‌گرايي نتيجه عرضه بيش از حد فضاي دانشگاهي ارائه دهنده، فشار تقاضا براي مدرک از طريق تبليغات پيدا و پنهان اغواکننده، شبکه توزيع ناکارآمد امکانات موجود يا نابرابري‌هاي ناعادلانه، مصرف‌گرايي و کالايي شدن مدرک و بازاري شدن دانشگاه است. مدرک گرايي همچنين نتيجه نظام بوروکراسي ناکارآمدي است که به جاي شايسته سالاري، کسب مدرک را شرط ارتقا يا استخدام مي‌داند.

از سويي ديگر، کاهش فشار آکادميک در فضاي دانشگاهي يعني راحت تر شدن ورود به دانشگاه و خروج از آن و دسترسي سريع تر به انواع کلاس هاي مجازي و ابزارهاي ميان بر رايانه‌اي (مانند کپي کاري) در تسريع اين روند دخيل است؛ مجموعه اين عوامل فضا را به سمت نوعي عقلانيت صوري پيش مي برد که همانند مک دوناليزه شدن (اصطلاح به کار رفته توسط جرج ريتزر براي توضيح ويژگي هاي مدرنيته که از استعاره رستوران هاي غذاي سريع مک دونالد استفاده کرده است)، سريع و کاراست و بر کميت به جاي کيفيت تأکيد مي کند که خود انعکاسي از روحيه غالب و سبک زندگي رايج در ميان شهروندان يک سرزمين و نتيجه تعامل سطوح خرد و کلان براي تحميل اراده و خواسته شان به يکديگر است به اين معنا که ميزان و نوع مدارک مانند رسيدن به نوعي نقطه تعادل است که عرضه آن توسط سطح کلان و تقاضاي آن توسط سطح خرد تعيين مي شود.

مدرک گرايي داراي کارکردهاي سياسي نيز هست؛ از اين نظر که مانند قرص مسکني براي بيکاري تجويز شد اما در نهايت به صورت ديالکتيکي (منظور از کاربرد اين واژه توسط کارل مارکس اين است که معتقد بود ساز وکارهاي رشد سرمايه، داراي نوعي تناقض دروني است که اسباب سقوط و فروپاشي آن را نيز فراهم خواهد کرد) دامان خود برنامه ريزان را گرفته و به بيکاري مضاعف دامن زده است. همچنين براي قشري از ميان سالان و کساني که افسوس روزهاي از دست رفته گذشته را مي خورند به عنوان نوعي تفريح به کار مي‌رود.

دانشگاه براي کسب مهارت باشد نه مدرک

به طور کلي بايد جانشين هاي مدرک دانشگاهي تعريف، تقويت و تبليغ شوند و به طور منصفانه در دسترس عموم قرار گيرند وعرضه انواع مدرک که حتي گاهي کاملا از ابتدا تا انتها خريده مي شود، کاهش يابد و رشته ها و دانشگاه ها با توجه به نيازسنجي مناطق و آمايش سرزميني مکان يابي شوند و رشد پيدا کنند. شعار «دانشگاه براي مدرک» بايد جاي خود را به «دانشگاه براي کسب مهارت و دانش» بدهد که اين امر از طريق آموزش از دبستان آغاز مي‌شود.

همچنين استعداديابي بايد در عمل اجرا شود و باورها به مجراهاي جايگزين مانند هنر، موسيقي، فني و حرفه اي و حتي کاسب بودن در بازار، به مرور تغيير يابد. در همين زمينه، مهم ترين سوالي که بايد در ابتداي امر، شخص به آن جواب دهد اين است که اگر ادامه تحصيل ندهم چه کارهاي ديگري مي توانم بکنم؟ محاسبه هزينه-فايده اين مبادله يعني رها کردن تحصيل و پرداختن به فعاليت جانشين آن، بايد به ما بگويد که اين کار عقلاني است. به عبارتي ديگر، بايد فعاليت هاي جانشين دانشگاه رفتن براي کسب مدرک وجود داشته باشد که همان مزايا يا مزاياي همپاي آن را داشته باشد و هزينه تحصيل نکردن با منافع فعاليت جايگزين جبران شود.

دیدگاه کاربران

علی‌اصقر۳۳۳۲۵۴۴۰۹:۳۴:۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
مدرک‌گرایی، نتیجه رشد قارچ گونه دانشگاه آزاد اسلامی است که هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان با آن، همراهی کردند
ناشناس۳۳۳۲۶۶۴۱۱:۳۵:۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۴
تا همین چند سال پیش برخی نماینده‌های مجلس با مدرک دیپلم و .... وارد مجلس میشدن و طی ۴ سال دکترا میگرفتن معلوم نیست چطوری اینا درس میخونن
ناشناس۳۳۳۲۷۱۱۱۲:۰۹:۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۴
یک چیز خوب هم که داریم داغون کن. دانشگاه ها رو داغون کن. افغانی وارد کن. جمعیت رو هم زیاد کن.
ناشناس۳۳۳۲۸۱۱۱۳:۲۵:۰۷ ۱۴۰۲/۱۰/۴
کجاش خوبه وقتی این همه مدرک در مقابلش کار نیست یا حتی در مواقعی علم آموزی مناسبی هم توش نیست؟
ناشناس۳۳۳۲۷۴۹۱۲:۳۹:۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۴
متاسفانه علی‌رغم روشن بودن مسئله واقعی شاهد آن هستیم که هر روز به صورت موردی مسئله‌ای مطرح و برای آن چند راهکار تصنعی پیشنهاد می‌شود.
ناشناس۳۳۳۲۷۵۵۱۲:۴۴:۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
مدرک گرایی نتیجه افزایش حقوق بی دلیل ناشی از مدرک در ارگانهای دولتی و نظامی و ... است.
ناشناس۳۳۳۳۲۶۳۲۱:۱۱:۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
هدف مهم است اغلب دانشگاه های آمریکا و اروپا پر از دانشجویان خارجی است که هم به درآمد کشور شان اضافه می‌کند و هم آنها را تحت تاثیر فرهنگشان قرار می‌دهند و بهترینش آن را جذب و به پیشرفت کشورشان کمک می‌کنند. حال اگر مسئولان ما بلد نیستند و یا نمی‌توانند دانشجویان خارجی را جذب کنند دانشگاه بی تقصیر است.
ناشناس۳۳۳۲۵۵۴۰۹:۴۳:۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۴
پنج برابر دنیا دانشگاه داریم که هیچ صد برابر هم داشته باشیم ولی کسی که ازش میاد بیرون بی تخصص است هیچ فایده ای ندارد. چونکه همان کسی این دانشجو را تربیت میکند و آموزش میدهد خودش هم همین است بقولی از کوزه همان تراود که در اوست.
ناشناس۳۳۳۲۵۵۸۰۹:۴۹:۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۴
به خاطر همین هم هست سرعت سقوط خانواده در ایران بالا تر هست چون آموزش مادیات خصوصا به زنان بیشتر هست در حالی آن کشورها با سرعت کمتری به این زوال روبرو شدن
ناشناس۳۳۳۲۵۸۰۱۰:۱۸:۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۴
یعنی زنان تحصیل نکنند در خانه می مانند شوهر داری و فرزند آوری می کنند ؟ یعنی غیر دانشگاه رفتن زنان هیچ مانعی برای ازدواج و فرزند آوری و ... نمی بینید ؟
ناشناس۳۳۳۲۶۲۸۱۱:۰۴:۱۲ ۱۴۰۲/۱۰/۴
این چیزی هست که در جهان رخ داده حال چه شما دوست داشته باشی و چه نداشته باشی وقتی تفکرات را عوض می کنند
ناشناس۳۳۳۲۶۵۹۱۱:۳۱:۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
تفکرات عوض شده چکار کنیم حالا ؟ مگه می شه کسی که تفکرش عوض شده را به 200 سال پیش برگردانیم ؟
ناشناس۳۳۳۲۹۹۵۱۵:۰۷:۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
هیچ کار خاصی لازم نیست حتی دانشگاه هم باشد و فقط زنان از مشاغل مردان که لازم نیست، استخدام نشوند نتیجه آن را خواهید دید
ناشناس۳۳۳۲۶۸۸۱۱:۵۲:۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
خب این مقاله که خلاف نظر شماست اگر دانشگاه در اروپا کمتره و اخلاق بیشتر سقوط کرده چجوری در ایران برعکس دانشگاه زیاد باعث سرعت سقوط بالاتر شده؟
ناشناس۳۳۳۲۹۸۶۱۵:۰۳:۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
آن ها در طول 100 سال به زوال رسیدن اما شما در عرض 30 سال که مقاله هم تایید کرده
ناشناس۳۳۳۲۵۸۲۱۰:۲۰:۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
یعنی زنان تحصیل نکرده و بی سواد باشند آمار طلاق پایین میاد ؟ اونوقت مرد تحصیل کرده امروزی حرف زن بی سواد خود را می فهمد و تفاهم ایجاد می شود ؟
ناشناس۳۳۳۲۷۲۷۱۲:۲۲:۰۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
آمار طلاق در قشر ضعیف تر و کم سوادتر بیشتر هست یا قشر مرفه تر و باسوادتر؟ البته با میانگین درصدی مثلا از هر 1000 تا در هر قشر
ناشناس۳۳۳۲۷۷۴۱۲:۵۸:۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
یعنی مردم بی سواد بمونن که آمار طلاق بیاد پایین ؟
ناشناس۳۳۳۲۸۵۱۱۳:۵۷:۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
بی سوادی با مدرک لیسانس نداشتن فرق داره
ناشناس۳۳۳۳۳۱۷۲۱:۵۲:۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۴
طلاق هم بخشی از زندگی است.وقتی دو نفر با هم مشکل دارند لازم نیست سوهان روح هم بمانند.دولت باید نقش حمایتی از فرزندان را اجرا کند ولی چون دولت جا خالی می دهد می خواهد به زور خانواده های بی تفاهم را حفظ کند!
ناشناس۳۳۳۳۴۸۳۰۱:۱۹:۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۵
شما اگر آمار طلاق را اتفاقا نگاه کنید هر چقدر سطح تحصیلات بالاتر می رود نرخ طلاق پایین می آید و هر چقدر به سمت دیپلم و زیر دیپلم می رویم آمار رشد پیدا می‌کند. لطفا دنیا را بر حسب واقعیت ببینید نه اون چیزی که دوست دارید باشه
ناشناس۳۳۳۳۱۳۷۱۸:۰۲:۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۴
آره دیگه، قشنگ میتونه بزنه تو سر زن بیسوادش تهدیدش کنه طلاقی هم رخ نمیده چون زن بیسواد کجا بره بدون آقا
ناشناس۳۳۳۳۶۹۰۰۹:۱۱:۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۵
به تحصیلات دیپلم نمی گن بی سواد. اگه کسی آنچه از اول دبستان تا دیپلم یاد گرفته رو به یاد نگه داره، خیلی خیلی با سواده
ناشناس۳۳۳۲۶۴۳۱۱:۱۸:۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۴
متاسفانه اين مدارك گرايي باعث فروپاشي نظام خانواده در ايران شده است . خانمي كه فوق ليسانس است حاضر نيست با يك ديپلم يا ليسانس ازدواج كند و برعكس . در همين حين سنشان هم مي رود بالا و ديگر به هيچ عنوان همسري پيدا نمي كنند.
ناشناس۳۳۳۲۷۲۰۱۲:۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
چرا از این زاویه به قضیه نگاه نمی کنید که بعضی مردان هم شایستگی تشکیل خانواده ندارند و از نظر اخلاقی افول کرده اند.
ناشناس۳۳۳۳۰۳۱۱۶:۰۵:۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
زنان هستند که مردان را تربیت می کنند از بدو تولد
ناشناس۳۳۳۲۷۸۴۱۳:۰۵:۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۴
احتمالا منظورتون اینه نتیجه درس خواندن زنان اشغال بازار کار مردان هستش
محسن گودرزی۳۳۳۲۵۷۴۱۰:۱۲:۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
مقاله جالب و تاثیر گذار با تیتر نامناسب، که خواننده را جهت نخواندن آن به اشتباه می اندازد. اما مسئله مهم این است که : – خود گسترش دانشگاه های مختلف و آسان گیری در دادن مدارک رنگارنگ یکی از اساسی ترین مسائل در دامن زدن و گسترش و تعمیق این فرهنگ غلط بوده است، بنابراین نکته مهم و اساسی که بایستی پیگیری گردداین است که چه افرادی پشت گسترش بی ضابطه دانشگاه ها نقش پنهان و شاید آشکار داشته اند
ناشناس۳۳۳۲۵۷۷۱۰:۱۵:۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۴
در تمام وزارتخانه ها تعداد زیادی وجود دارند که با دیپلم یا لیسانس با معدل افتضاح از دانشگاه آزاد با پارتی بسیار ضخیم وارد شده اند و چند سال بعد دکتری به دست پست مدیریتی گرفته اند فقط کافی است که استخدامی های دوره احمدی نژاد را در وزارت صمت و نفت و امور خارجه را بررسی کنید که به نتایج زیبایی برسید ! وقتی دولت مدرک را ملاک دادن پست مدیریتی قرار می دهد و با وجود هزاران دکتری واقعی از دانشگاههای معتبر لیسانس و دیپلم استخدام می کند و آموزش حین خدمت را مجاز می داند چرا مردم دنبال مدرک نباشند ؟
ناشناس۳۳۳۲۵۸۹۱۰:۲۴:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۴
جدیدا که پسا دکترا رسم شده مانند فوق تخصص.!!! دیگه دکترا جواب نمیده. ماشاالله دیگه همه مردم دکترا دارند
ناشناس۳۳۳۲۶۰۶۱۰:۴۵:۰۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
زودتر از این ها باید جلوی ایجاد این همه دانشگاه گرفته می شد. یکی از ضررهای این همه دانشگاه این است که افراد متوقع می شوند و هر شغلی را نمی پذیرند.
ارادتمند اصغر !۳۳۳۲۶۰۹۱۰:۴۹:۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
يادش بخير ! زماني كه رفتيم دانشگاه تا مدركي بگيريم تا حقوق مان بيشتر شود !!و نظر همه همه كلاسي ها ي دانشگاهي ما براي ادامه تحصيل اين بود : جناب استاد : از ما توقع زيادي نداشته باش ، چرا كه : ما براي كسب مدرك آمديم ني براي درك مطلب آمديم » !!
ناشناس۳۳۳۲۶۱۲۱۰:۵۰:۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۴
متاسفانه در ایران خیلی چشم و هم چشمی وجود دارد و خیلی افراد فقط برای نظر مردم به دانشگاه می روند نه به خاطر اشتغال و از قبل باید جلوی این پدیده گرفته می شد نه اینکه با ایجاد دانشگاه های قارچ گونه به آن دامن زد
ناشناس۳۳۳۲۶۳۲۱۱:۰۶:۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
چون فرهنگ کار و تلاش و داشتن هنر و صنعتگر بودن را حقیر کردیم و پشت میز نشینی و کت و شلوار پوشیدن را نشانه شخصیت قلمداد کردیم
ناشناس۳۳۳۲۶۱۸۱۰:۵۷:۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۴
این مدرک های بدون دانش به هیچ دردی نمی خورد.
اینجا جایی برای خنده نیست۳۳۳۲۶۲۶۱۱:۰۳:۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
کاری به کاربرد مدرک در سیاست ندارم ولی شخصی که حتی برای گرفتن عنوان اجتماعی یا حتی امری بی ارزشتر از آن مدرک گرفته و مهارت نیاموخته قابل احترام تر و مسولیت پذیر تر از کسی هست که به هیچ عنوان مدرک تحصیلی ندارد برای اینکه برای گرفتن مدرک وقت و هزینه گذاشته و اگر گرفتن مدرک دانشگاهی با وجود دانشگاه آزاد به همین راحتی بود افراد بدون مدرک شبانه مدرک تحصیلی میگرفتن!!!!!!
علی۳۳۳۲۶۵۷۱۱:۲۸:۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
وقتی در صدا و سیما 24 ساعتها و حتی لابلای اخبار رادیو ایران بخاطر پول و رانت تبلیغ کلاس های کنکور می شود و با آگاهی مردم و خانواده ها را به بیراهه می برند، دیگر چه میتوان انتظاری از جوانان داشت.این قضیه مانند این است که بفرمایید سیگار سرطانزاست، اما کارخانه ی دخانیات سه شیفته سیگار تولید کند. از این هم که بگذریم، مگر مدرک گرایی فقط در میان مردم اشاعه یافته و مسوولین محترم لقب دکتر را یدک نمی کشند؟
ناشناس۳۳۳۲۶۹۰۱۱:۵۴:۰۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
هر وقت همه چیزمان مثل انگلستان و کانادا بود آنوقت تعداد دانشگاهمان را هم مثل آنها بکنید
ناشناس۳۳۳۲۷۱۷۱۲:۱۳:۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۴
من دوست دارم بچه ام بره دانشگاه تا اینکه تو خیابان ها بیکار و علاف با رفقا بگرده
ناشناس۳۳۳۲۶۹۵۱۱:۵۷:۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۴
بجای اینکه شما دکتری گرفتن را محکوم کنی برو یک تخقیق کن ببین مدیران و مسئولان با این سطح دانشی که دارند چگونه دکتری گرفته اند و اصولا نحوه دکتری گرفتن آنها همانند مردم عادی بوده است که خیر
ناشناس۳۳۳۲۷۳۴۱۲:۲۴:۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
جالبه از اونور دانش بنیان بودن و رشد علم در منطقه و... داشتن دکتر و پزشک و... رو پز میدن. از اینور میگه چرا دانشگاه زیاد داریم؟
ناشناس۳۳۳۳۰۳۳۱۶:۰۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۰/۴
منظور دانشگاه های پیام نور و آزاد و غیره هست
ناشناس۳۳۳۳۲۵۸۲۱:۰۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
الان متاسفانه هر کس دستش به مدرک نمی‌رسد آنرا بد می‌داند. در حالی که ایجاد دانشگاه به تنهایی نه بد است نه خوب بلکه باید به هدف ایجاد فکر کرد
امیر۳۳۳۲۷۵۴۱۲:۴۲:۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۴
الان مد شده به هر شهری مثل دانشگاه آزاد دانشگاه علوم پزشکی میدن برای آموزش پزشک و پرستار خروجی اینو ۱۰ سال بعد شاهد خواهید بود
حمید۳۳۳۲۸۱۲۱۳:۲۹:۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
کلیه دانشگاه های آزاد پیام نور علمی کاربردی و کلی به اصطلاح دانشگاه دیگر که فقط برای تولید مدرک درست شده اند و همه مازاد و به ضرر فرهنگ و اقتصاد و.. هستند باید برچیده شوند.
ناشناس۳۳۳۲۸۴۸۱۳:۵۶:۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۴
ملاک ، کیفیت علم اندوزی در دانشگاهها باید باشد که نیست ، کمیت و تعداد دانشگاهها حالا بعد از ۴۰ سال دامن‌گیر دولت و دانشگاه آزاد و ....شده
ناشناس۳۳۳۳۰۰۸۱۵:۲۰:۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
نقد درستی است. اما در تحلیل علّی کافی نیست. به باور من ریشه مدرک گرایی به ماهیت اقتصاد ما برمیگردد. اقتصاد ما از بیشتر مبتنی بر تجارت و خدمات است نه تولید صنعتی. به همین دلیل کارکرد تخصصی بیشتر تزئینی است نه کاربردی. در اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی است که شما نیروی متخصص لازم دارید و نه فقط دارای مدرک. مدرک یک تاییدیه تخصص است و اکر دانشگاهی مدرک فروشی کند کم کم از اعتبار و متقاضی می افتد. مراکز آموزش تخصصی منجمله دانشگاه برای پشتیبانی از تولید رقابت پذیر لازمند. اگر قرار باشد کشوری با خام فروشی امرار معاش کند، بودن در پله های بالاتر سیاست و قدرت و دسترسی آسانتر به منابع برای فروش اهمیت بیشتری دارد تا داشتن تخصص.
ناشناس۳۳۳۳۱۲۳۱۷:۵۳:۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
تقصیر نظام اداری هم هست که برای پرداخت حقوق فرقی بین کارشناس یا دکترا ی واقعی از شاخص ترین موسسات دنیا ، و صاحبان مدارک کم ارزش معادل ،قرار نمی دهد.
ناشناس۳۳۳۴۹۳۶۰۹:۳۵:۰۸ ۱۴۰۲/۱۰/۶
مطلب کاملا درستی است. حتی در دانشگاه تفاوتی بین هیات علمی تحصیل کرده ها در دنشگاه های معتبر دنیا با مدارک سایر دانشگاه ها (آزاد و پیام نور و...) قائل نمی شوند.
ناشناس۳۳۳۳۱۴۰۱۸:۰۴:۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۴
باشه اقا دانشگاه و مدرک گرایی اینا بد. بعدش هم بیکاری. بی زحمت یک دکتری ب من بدید من میخوام
م ل اراکی آلمان۳۳۳۳۱۷۲۱۸:۴۶:۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
قبل انقلاب جمعیت ۳۰ میلیون بود و تعداد دانشجو ۱۶۰ هزار. الان جمعیت ۸۵ میلیونه و تعداد دانشجو ۵ میلیون اصلا جور در نماد. تعداد کل دانشجو در آلمان با جمعیت ۹۰ میلیون ۲ میلیونه.
ناشناس۳۳۳۳۹۰۵۱۱:۳۰:۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۵
جمعیت آلمان 83 م. است و دانشجو هم حدودأ 3م. ولی اینجا تنها راه تخصص دانشگاه نیست. بلکه دوره های تحصیلی تخصصی غیر دانشگاهی که خیلی با ارزش هستند زیاد است. ولی در هر صورت مدارک اینجا همینطوری نیست.
هموطن۳۳۳۳۳۳۲۲۲:۱۱:۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴
الف جان بودجه کل دانشگاه های مملکت نوشتی پنج هزار میلیارد تومان...گفتند که اختلاس چای دبش فقط یکصد و چهل هزار میلیارد تومان بوده . اولا کمی هم از دبش بگو و دوما بگو که مسیر توسعه در همه دنیا از دانشگاه می گذرد .
حسن۳۳۳۳۳۴۳۲۲:۱۹:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۴
آقای علی اصغر گل گفتی ناز نفست زیرا اکثر اقایان وزیر و وکیل یا از دانشگاه آزاد مدرک گرفته اند و یا در ان تدریس می کنند .
وندی۳۳۳۳۳۴۴۲۲:۲۰:۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۴
در کشور ما کسی جوابگوی تصمیمات غلط و تبعات آن نیست ، آیا تا الان دیده شد کسی را به سبب خسارت های وارده با تصمیمات نسنجیده مواخذه کنند؟ مثال های فراوانی می توان زد مثل روش های غلط سد سازی و تخریب محیط زیست، برداشت بی رویه آب به بهانه خودکفایی، اصرار به ساخت و ادامه خودرو های بی کیفیت، تراکم فروشی در شهرها، ، ایجاد سازمان‌های موازی و عریض و طویل و ،طرح بازنشستگی پیش از موعد که خود عامل ورشکستگی صندوق ها می شود و ...که هرکدام نه تنها تاثیری در راندمان کار نمی گذارد بلکه بودجه های آن در حال حاضر و معضلاتی را در آینده ایجاد می کند
ناشناس۳۳۳۴۰۹۵۱۳:۲۸:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۵
قطعا نویسنده در پاسخ به این سوال ساده که چرا کشورهای دیگر تحصیلکردهای کشور (سرمایه های فکری)را جذب میکنند پاسخی نخواهد داشت.
ناشناس۳۳۳۵۰۳۱۱۰:۵۷:۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۶
دانشگاه شده محل کسب درآمد های نجومی برای یک تعدادی خاص مثل مسکن مثل ارز ووو.
ناشناس۳۳۳۶۵۳۰۰۹:۰۲:۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۸
وقتي شرط اول نمايندگي مجلس داشتن حداقل فوق ليسانس هست چرا با انگليس قياس مع الفارق ميكنيد
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های دیروز

 1. رشد اقتصادی ۲ برابر شد/ باوجود تحریم‌ها رکورد شکستیم

 2. افزایش مشارکت با اقدامات کلیشه ای !

 3. تازه‌ترین نظرسنجی انتخاباتی/ حداد عادل: قالیباف مورد توافق همه است

 4. قالیباف: خیزش اقتصادی یعنی اصلاح قوانین مزاحم و تصویب قوانین راهبردی

 5. دروغ بزرگ رسانه های غربی

 6. هشت وعده انتخاباتی‌ قالیباف برای مجلس دوازدهم

 7. بهادری جهرمی: حضور در انتخابات از نان شب واجب‌تر است

 8. قالیباف در لیست نهایی مورد توافق همه بود/ خط قرمز ما برای انتخاب کاندیداها، مخالف دولت نبودن است

 9. لاریجانی پس از نوبخت از تاجگردون هم اعلام حمایت کرد

 10. مقابل هجوم غرب چه کنیم؟

 11. انتشار فهرست «ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور» در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»

 12. رای می‌دهیم تا؛ امنیت داشته باشیم

 13. جزئیاتی جدید از فساد چای دبش از زبان رئیس سازمان تعزیرات

 14. اخطار آموزش‌ و پرورش به دو معلم بلاگر/ معلم بلاگری «ممنوع»

 15. "سردار رادان" برای احداث کلانتری‌های جدید شرط تعیین کرد

 16. فرزین درباره FATF و سوئیفت چه گفت؟

پربحث‌های هفته

 1. یک یادآوری به آقای ربیعی

 2. پایان مرجعیت سیاسی خاتمی !

 3. چرا هیچکس در ایران بحران آب را جدی نمی گیرد؟!

 4. مگه سری قبل رای دادیم، چی شد؟!

 5. ضعف بزرگ لیست‌های انتخاباتی

 6. سوریه، یار ایران در دفاع مقدس

 7. تحلیل عجیب مرعشی از اغتشاشات ۱۴۰۱ / علی مطهری: حجاب به قانون جدید نیاز ندارد

 8. هنرمند پیشکسوت خاطره ساز درگذشت

 9. رشد اقتصادی ۲ برابر شد/ باوجود تحریم‌ها رکورد شکستیم

 10. ظریف: مردم «فرصت» و «پایه قدرت نظام» هستند؛ دست فرصت را باید باز بگذاریم

 11. سیاست، فقط سخنرانی نیست !

 12. رهبر انقلاب: راه غلبه بر مشکلات اعتماد به جمهور مردم و اسلام است

 13. پدیده شوم "شوتی‌گری" را از بین می‌بریم/ جان باختن ۵۰۰ نفر در تصادف با خودروهای شوتی

 14. نظرات برگزیده مخاطبان الف: ترامپ و بایدن درباره ایران مانند هم عمل می‌کنند/ باید بر فعالیت کورش کمپانی نظارت می‌شد

 15. صدای معترضان خاموش با رای ندادن شنیده نمی شود

 16. افزایش مشارکت با اقدامات کلیشه ای !

 17. افشای تخلف جدید در پرونده کوروش کمپانی

 18. ۳۰ ویژگی مهم یک داوطلب شایسته مجلس

 19. تازه‌ترین نظرسنجی انتخاباتی/ حداد عادل: قالیباف مورد توافق همه است

 20. عمو سام بدهکار!

 21. سفر رئیسی به بیرجند؛ با هواپیمای عمومی و بدون استقبال دولتی‌ها

 22. روایت تکراری آمریکایی ها از بمب اتمی ایران!

 23. قالیباف: خیزش اقتصادی یعنی اصلاح قوانین مزاحم و تصویب قوانین راهبردی

 24. دروغ بزرگ رسانه های غربی

 25. قانون درباره «کوروش کمپانی» چه می گوید؟

آخرین عناوین