آیا برجام بازنگری خواهد شد؟

  4020920044

سخنگوی وزارت خارجه: این ایده ها معمولا از طرف کسانی مطرح می شود که تعهدات خود را در چهار چوب برجام انجام ندادند و اکنون دنبال توجیه اعمال خود هستند جمهوری اسلامی قائل به هیچ برجام دیگری نیست

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین