رئیس کمیته داوران: آوردن VAR دست من و فدارسیون نیست

  4020919014

افشاریان: با توجه به اتفاقات کشور و تحریم‌ها، آوردن VAR دیگر دست من و فدراسیون فوتبال نیست.   زندگی برای آوردن VAR بسیار بسیار سخت شده است ولی هیچ‌گونه سهل‌انگاری وجود ندارد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین