تصاویری از حرکت عجیب و دلهره آور یک شهروند وسط بزرگراه!

  4020918050

در این ویدئو، حرکت خطرناک جوان فرخشهری در یک بزرگراه را ببینید. این جوان، پرش دلهره‌آوری از روی یک خودرو داشت!

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین