فیلمی از گل به خودی ایران توسط استاد اسدی در بازی با ژاپن

  4020913129

استاد اسدی مدافع سابق تیم ملی ایران در سال ۱۹۹۸ دروازه عابدزاده را به اشتباه باز کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین