لحظه بیهوشی مجری برنامه در پخش زنده!

  4020913059

شب گذشته اتفاق ناگواری برای مجری شبکه گلستان در برنامه زنده افتاد و او بیهوش شد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین