تماشای پرتاب موشک از فاصله نزدیک

  4020913012

چند شهروند چینی از فاصله نسبتاً نزدیک لحظه پرتاب یک موشک ماهواره‌بر در شهر شیچانگ را تماشا کردند.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین