اغتشاش در اغتشاشات!

محسن سلگی، گروه سیاسی الف،   4020821007 ۴۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

«اعتراضات از آغاز و خاستگاه خود مبتنی بر حقیقت نبود(همچنانکه مبتنی بر مفاهیم به معنای علمی و عقلانی و مطابق واقع نبود) بلکه بر استعاره و مجاز و بدل کردن مجاز به واقعیت ابتنا داشت. گویی از نظر دشمن، ذهن عرفانی و شهودی ایرانیان-نه همه ایرانیان- با استعاره و کنایه بیش از استدلال و مفهوم تسخیر می شود. متناسب با این تلقی، این که مهسا امینی به قتل نرسیده، مهم نیست بلکه مهم آن است که او را به قتل برسانیم!»

اغتشاش در اغتشاشات!

اعتراضات شهریورماه ۱۴۰۱به این سو، شکست خورده است اما خاموش نشده و کماکان سوسو می زند. کمانی برای کشیدن ندارد اما گمانی برای کشیدن دارد؛ گمانی که که بیش از تکیه اش بر زن، بر ظن به منزله تردید – و نه ظن به منزله مرحله ای قبل از یقین و به معنای معرفت شناسانه آن - استوار است. اما تردیدی که می کوشد بنیان اعتقادی را هدف گرفته و ترد و سست کند و پا را از مسأله حجاب و حتی توهین به لباس روحانیت فراتر بگذارد(مصداق آن توهین یک والیبالیست به صدیقه کبری (س) و حمایت فوتبالیست از او است. دشمن چنین تصور می کند که قداست زدایی توسط سلبریتی ها بیش از قداست زدایی توسط نخبگان علمی و فلسفی به سکولاریزاسیون کشور منتهی می شود. همین برداشت موید آن است که مواجهه دشمن به جای آن که چون گذشته مفهومی و فلسفی باشد، نمادین، استعاری و مبتنی بر بازی جذابیت است). 

در فضای مبهم و تار حاکم بر اعتراضات، با مفاهیم روشن مواجه نیستیم. از ابتدای اعتراضات نیز شاهد روشنی و وضوح و در یک کلام مفاهیم سرراست و استوار نبودیم. این وضع چندان حاصل آنچه بی ایدئولوژی بودن یا بی آرمانی اعتراضات خوانده می شد نبود. دست بر قضا اعتراضات دارای آرمان بود اما آرمانی ضد آرمان با دقیق تر بگویم ، آرمانی ضد آرمان گرایی و آرمانی معطوف به حال به جای آینده بود. هرچند انسان همواره میان آینده وگذشته و حال زندگی می کند و بر این اساس، اعتراضات نیز عاری از آینده و صرفاً متکی به آیند (آنچه می آید و پیش کشیده می شود) نبود.

اعتراضات از ابتدا تا اکنون هیچ بدیل و سازه و ساختمانی متعین و مشخص و متشخص ارائه نکرد. هیچ رهبر و سر مشخص (یک شخص) هم در میان نبود اما این ویژگی همزمان که یک نقطه ضعف بود، نقطه قوت هم بود. این ویژگی ها به ابهام و پیچیدگی آن می انجامید و نه تنها فهم، که مقابله با آن را سخت تر می کرد. 

اعتراضات مذکور ویژگی های جدیدی داشت که سبب می شد نتوان آن را با مفاهیمی چون انقلاب به معنای کلاسیک و حتی جنبش های نوظهور مانند جنبش مولکولی، جنبش پست مدرن و ... توضیح داد. ویژگی های از هر کدام را داشت اما تمایزهای آشکاری را نیز نشان می داد.
مهمترین تمایز آن عنصر ابهام بود؛ عنصری که آن را لیز و گریزپا و از سویی دیگر تیز و خطرناک می کرد. از این رو بود که در عین آن که تیزترین و صریح ترین و البته خشونت بارترین مخالفت ها با نظام سیاسی را نسبت به تحرکات اعتراضی قبل از خود بیان کرد اما به سادگی می توانست پشت هیجان و بهانه فریب خوردگی پنهان شود.
عنصر ابهام در اعتراضات چنان بود که نمی توانستیم با مفاهیم و مواجهه مفهومی آن را توضیح دهیم. از آغاز مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور کوشیدند آن را انقلاب بنامند. رفته رفته این نام نابسندگی خود را نشان داد. بنابراین گروهی بر شباهت آن با جنبش مشروطه سخن گفت -و مشروطه را هم انقلاب ننامیدند- و گروهی دیگر آن را خیزش، قیام و نظیر آن نامید.

واقعیت آن است که اعتراضات مذکور، یک انقلاب بود اما نه انقلاب به منزله انقلاب مفهوم یا ذیل مفهوم انقلاب(مفهومی که دارای ایدئولوژی، رهبری و سازمان مخالف و منتظر در برابر سازمان مستقر است) بلکه انقلاب به منزله استعاره؛ انقلاب استعاره ها. بی جهت نبود که از ابتدا هنرمندان در رأس آن قرار گرفتند و اعتراض هنری و هنر اعتراض – که در آبان 1402 به شعار «هنر ایستادگی» تقلیل یافته است- بدل به جلوه دارترین عنصر در اعتراضات فروخفته شد.

با فروکش کردن خشونت و شکست پروژه دخالت مسلحانه و اطلاعاتی دشمنان ایران در براندازی نظام یا دست کم، ویرانه کردن ایران، عنصر ابهام و خاموشی در اعتراضات همچنان به حیات خود ادامه می دهد. چنان که این خاموشی نیز سوسو می زند و گویی چندان خاموش هم نیست و یک خاموشی مرموز است که با مفهوم و واژه خاموشی نمی توان توضیح و معنای دقیقی بر آن اطلاق کرد. این خاموشی نیز به نحو تازه ای، استعاری و مرموز شده است. این خاموشی در عین آن که خود دچار ابهام و سرگردانی شده، اما ابهام آفرین است و همین می تواند دوباره نظام سیاسی را غافلگیر کند. هرچند به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «نقشه جامع دشمن» شکست خورده است اما این شکست به منزله نابودی تمام نقشه های دشمن و به ویژه نابودی امکان اعتراض خشونت بار و غیراخلاقی نیست. 

چنین به نظر می رسد که طیف داخلی همسو با دشمن بیش از پیش به استعاره و کنایه روی کند و هنر اعتراض با هنر اختفا همنشین و هم نشان شود.

طیف خارجی نیز برخلاف برخی تحلیل های ساده اندیشانه، اعتراض خیابانی را رها نکرده و همچنان ایده بازگشت به خیابان را ترویج می کند. تحریک دولت های غربی برای تحریم ایران و خروج از مذاکرات برجام و در پی آن فشار اقتصادی مضاعف بر مردم ایران، تنها یک وسیله برای بازگرداندن مخالفان به خیابان این بار با تعداد بیشتر است؛ هرچه تعداد بیشتر باشد خشونتِ براندازانه(سلاح جمعیت به جای جمعیت مسلح) بیشتر خواهد شد و روبرو شدن با پیکرها(جمعیت) برای نیروهای امنیتی از حیث فیزیکی و اخلاقی سخت تر از روبرو شدن با پیکارها(گروه ها و دسته های معدود و مسلح) خواهد شد. 

دشمن نقطه ضعف اساسی اعتراضات را تبدیل نشدن جمع ها به جمعیت می داند. آنچه در برلین اتفاق افتاد (تجمع ۶۰هزار نفری) استعاره و نمادی برای این حسرت و نقشه دشمن است. رفتن اعتراضات به قبرستان ها شاید در بادی امر یک عقب نشینی تلقی شود اما در عین حال، نشانه دیگری از استعاری و خطرناک تر از این، نشانی از آئینی شدن اعتراضات و فراتر از مجاز رفتن آن است.

این آئینی شدن جلوه ای از ایده «هنر اعتراض» است که این روزها بدل به سردر پرکارترین رسانه فارسی زبان مختلف نظام اسلامی شده است. 

در دانش ارتباطات سخن از دو پارادایم انتقالی و پارادایم آئینی در میان است. پارادایم انتقالی همواره با تحریف -یا تحریف مضاعف- همواره است. به زبان ساده و در تجربه زیسته مان، بارها دیده ایم که تصویر یک نفر با واقعیت او فاصله -ای بسا فاصله زیاد- دارد. یک خطا و شکاف تصویر تنها به ظاهر افراد بازنمی گردد بلکه به تصویر ما از شخصیت او نیز ارجاع می یابد. این وضع، ویژگی ذاتی رسانه به ویژه رسانه های نوین و ارتباطات مجازی است. متفاوت از این پارادایم، در پارادایم آئینی افراد در تجربه حضوری و دیدار متعارف، یکدیگر را تجربه می کنند. ویژگی این پارادایم، هم نفسی است که اوج آن را در آیین های ملی و مذهبی مانند نوروز و عزاداری حسینی می بینیم. 

متکی به این دوگانه پارادایمی باید به این نکته توجه کرد که هرچند بستر اصلی اعتراضات شهریور و آشوب های مندرج در آن، فضای مجازی و مهم تر از این، برداشت تحریف آمیز و مجازی از واقعیت بود، اما در ادامه این اعتراضات می کوشد واقعیتی نوینی برای خود بسازد؛ آن هم به طرزی که آن واقعیت نوین و برساخته را بدل به یک نهاد (نهاد اعتراض یا اعتراض نهادینه) کرده و به آن سازمان ببخشد. از این رو حتی پس از اتمام چهلم ها، حضور در قبرستان ها به ویژه در سالگردها ادامه می یابد. این فرایند با خاموشی و حرکت تدریجی بیشتری همراه خواهد بود؛ آن هم تحت پوشش ابهام یا صریح تر بگویم، تحت پوشش کوچک انگاریده شدن. 

قبرستان نماد خاموشی انسان است اما شعار زندگی و آزادی در آن به گوش می رسد. این مقارنه و هم نشینی، بی معنا نیست بلکه هم نشان با آماده شدن برای اعتراضی وسیع تر است. در این میان، متحد شدن بر سر نشانه ها و نمادها مهمتر از حقیقت است. چنانکه اعتراضات از آغاز و خاستگاه خود مبتنی بر حقیقت نبود(همچنانکه مبتنی بر مفاهیم به معنای علمی و عقلانی و مطابق واقع نبود) بلکه بر استعاره و مجاز و بدل کردن مجاز به واقعیت ابتنا داشت. گویی از نظر دشمن، ذهن عرفانی و شهودی ایرانیان-نه همه ایرانیان- با استعاره و کنایه بیش از استدلال و مفهوم تسخیر می شود. متناسب با این تلقی، این که مهسا امینی به قتل نرسیده، مهم نیست بلکه مهم آن است که او را به قتل برسانیم! همان روزی که روی قبر او نوشتند تو نمرده ای و نامت یک رمز خواهد شد، این رمزنگاری و این که قرار است با یک جنبش رمزی و استعاری مواجه باشیم که هیچ استدلالی را نپذیرد، کدگذاری شد.

از این رو بدنه اصلی اعتراضات که بدنه ای وابسته یا دلبسته به غرب است، تقریبا هرگونه امکان متقاعدشدنی را پیشاپیش از دست داده است و بنابراین هرچند از سیاست زندگی دم می زند، اما در عمل و ناآگاه خود دچار سیاست مرگ و سیاست سیاه است و زندگی در نزد اینان نه یک واقعیت طبیعی، که استعاره و برساخته است؛ با جهان تجربه شده ایرانی متفاوت و حتی متقابل است. 

 از سویی دیگر، این استعاری بودن، برای متقاعدسازی کافی نیست. استعاری بودن می تواند برای مدتی، تعدادی را همراه کند اما برای همراهی همه -یا اکثریت- آن هم برای همیشه یا مدت طولانی به استدلال و عقلانیت نیاز هست و عقلانیت بدون مطابقت واقع -یا مطابقت قابل توجه با واقعیت- نمی تواند ماندگاری داشته باشد. به بیان دیگر، بدون ایده حقیقت، هرگونه مبارزه برای آزادی و عدالت، دچار تناقض، خودشکنی و خودبراندازی می شود.

در آبان ماه ۱۴۰۲میزگردی با حضور اعضای فارسی زبان پارلمان سوئد توسط ایران اینترنشنال برگزار می شود که جملگی جز یک نفر با رهبرشدن رضا پهلوی برای اعتراضات مخالفت می کنند. همه آنها از اختلاف و عدم وحدت میان خود انتقاد می کنند. در عین حال، عمده آنها رهبرنداشتن را حتی مزیت می خوانند. اما واقعیت آن است که مشکل بنیادین مخالفان نظام، نه نداشتن رهبری، که عدم امکان وحدت رویه و روشنیِ ره یا راه و ابهام مقصد و نداشتن ساختمان نظر و فکر است. این همه، حاکی از اغتشاش در اغتشاشات و تناقض و شکست ذاتی آن است.

براین اساس، انقلاب استعاره نمی تواند به انقلاب بدیلانه منتهی شده و نظام حاضر را برچیند. به ویژه وقتی نظام مستقر هم از حیث انتقالی و آئینی و هم از حیث استعاری و استدلالی بس قوی است. در این میان آنچه می تواند حقانیت و استدلال برتر -مبتنی بر عقلانیت فلسفی و کم نظیر انقلاب اسلامی و رهبران فکری آن – را با چالش عمیق و ساختاری مواجه کند و نه صرفا یک چالش امنیتی و خطرناک، اقتصاد و بازی بازار است. بازی بازار و فشار اقتصادی محتمل، می تواند رقابت بر حقیقت و حتی استعاره را تعطیل کرده یا به محاق برده و نه تنها عقلانیت، که عاطفه را هم مخدوش کرده تا در این میانه، دشمنان ایران اولین فرصت بزرگ براندازی را تجربه کنند.

 

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۲۹۰۳۳۹۰۹:۱۰:۱۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
و چه ساده لوحانی که اسیر فکری دشمن هستند
ناشناس۳۲۹۰۵۰۹۱۲:۱۲:۳۲ ۱۴۰۲/۸/۲۱
زن زندگی ازادی ! اشوب ترور ناامنی
ناشناس۳۲۹۰۵۱۴۱۲:۱۷:۰۲ ۱۴۰۲/۸/۲۱
مدعیان دروغین حقوق بشر غربی و غربگدایان داخلی که برای فوت یک دختر جوان در ایران یقه چاک می کردند حالا در مورد مرگ هزاران کودک در فلسطین سکوت اختیار کرده اند !
ناشناس۳۲۹۰۶۰۷۱۳:۴۹:۴۲ ۱۴۰۲/۸/۲۱
مدعیان حقوق بشر همه شون منافق دروغگو از آب دراومدن - آمریکا سردمدار دروغگویان
ناشناس۳۲۹۰۶۰۹۱۳:۵۰:۳۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
شما چرا نرفتی غزه تا الان؟ خوب ما سکوت کردیم و ادعایی هم نداشتیم از اول.
سعید۳۲۹۰۷۹۲۱۷:۴۰:۲۸ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اجازه نمیدن بریم. اگه راه باز بود نسخه اسراییل می پیچیدیم
ناشناس۳۲۹۳۶۱۵۱۵:۱۶:۰۳ ۱۴۰۲/۸/۲۴
شما سرصدات فقط تو همين فضاي مجازيه...نه فضاي واقعي حتي تو همين مملكت حاضر نيستي با شرايط برابر مقابل اكثريت مخالفت وايستي چه برسه بخواي بري غزه .
ناشناس۳۲۹۰۸۶۶۱۹:۰۲:۴۴ ۱۴۰۲/۸/۲۱
سکوت در برابر جنایت یعنی حمایت از ظالم.
ناشناس۳۲۹۰۹۰۹۱۹:۴۳:۰۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
تا دیروز می گفتی به ما چه الان مدعی هستی چرا نرفته؟
ناشناس۳۲۹۰۳۴۸۰۹:۱۶:۵۰ ۱۴۰۲/۸/۲۱
ادامه وضع موجود با توجه به فضای بسیار گسترده و متنوع رسانه ای در اختیار طرف مقابل و تسلط آنها بر ساخت انواع محتواهای هنری، موسیقی، مستند سازی، خبری و... تنها موجب حمله شبانه روزی به اعتقادات ملت از نوجوان تا کهنسالان میشه. طرف مقابل برای رسیدن به هدف چندین سال است که در کنار نظام اسلامی حاکم ساختار دین اسلام و تشیع در ایران رو هدف گرفته و ظاهرا با توجه به وضع دین داری در بین جوانان تا حدود زیادی هم موفق بوده. دشمن رو دست کم گرفتید و اون رو از در بیرون کردید. اون هم از پنجره اومد و خیلی چیزهای مقدس رو برد
ناشناس۳۲۹۰۳۶۸۰۹:۳۶:۲۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
به هر صورت اینکه اعتراضات خوابیده علتش افزایش درآمد و رفاه و کاهش تنش های اجتماعی و افزایش موفقیت های سیاسی و اقتصادی نبوده! به نظرم بهتره به جای اینکه دائم خودتون به خودتون بگید ما خیلی خوبیم و دیگران بدن، از این فرصت استفاده کنید و یک فکری به حال اوضاع کنید.
ناشناس۳۲۹۰۴۵۷۱۱:۰۴:۳۰ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اعتراضات خوابیده علتش این است که کسی به کسی کار ندارد!!! و تقریبأ نهایت طرفدار بی حجابی و عمل به آن همین است که در حال حاضر در جامع وجود دارد. برای همین براندازان دنبال اعمال فشار از طرف دولت هستند که بگویند مردم میخواهند لیکن دولت نمیگذارد؟؟؟!!! شاید بهتر باشد جامعه آزادانه و کاملأ مستقل تصمیم بگیرد و خط قرمزها را مشخص نماید.
ناشناس۳۲۹۰۹۵۹۲۰:۴۱:۴۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
انسان فاسد به روسری رضایت نمیده به زودی ازدواج همجنس بازها و هرزگی و ... مطرح میکنن و الی آخر!
ناشناس۳۲۹۰۴۷۴۱۱:۲۵:۳۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
مشکل در قبول یا عدم قبول مشکلات نیست مشکل در شیوه راه حل مشکلات است حل مشکلاتی که با دستور و راهنمایی دشمنان ایران صورت بگیرد حل مشکل نیست ایجاد مشکل و پشیمانی است
ناشناس۳۲۹۰۶۹۰۱۵:۱۴:۴۰ ۱۴۰۲/۸/۲۱
مرد مومن خودتون راه حل رفع مشکلات بخصوص مشکل معیشتی ارائه بدین و اجراش کنید. و اینهمه آسمون ریسمون نبافید.
ناشناس۳۲۹۰۵۰۶۱۲:۰۹:۵۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اعتراضات پاییز گذشته از طرف عامه مردم حمایت نمی شد.
ناشناس۳۲۹۰۵۶۷۱۳:۰۳:۲۱ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اوضاع نرمال نیست اما اعتراضات بیشتر از اینکه عامل درونی داشته باشه عامل بیرونی داشت
ناشناس۳۲۹۰۶۰۱۱۳:۴۶:۳۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
آپوزیسیون یک دروغه و مردم میدونن
ناشناس۳۲۹۰۳۷۳۰۹:۴۶:۲۸ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اول از همه در کار فرهنگی و تبیین مسائل سیاسی و تاریخی مقصر هستیم و نوجوان پاک را با هزاران هزار شبهه تنها گذاشته ایم. دوما فضا را بیش از حد باز گذاشته ایم، انتقاد شرایطی دارد، نمی شود که هر کس به اسم انتقاد و آزادی بیان هر مطلب دروغ و تهمتی را بدون سند محکم، انتشار دهد و فضا را متشنج کند، علنا بر خلاف قانون عمل کند و برخورد مناسبی با او نشود.
ناشناس۳۲۹۰۳۹۰۱۰:۰۹:۵۹ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اتفاقا روش های شما منسوخ شده و بی نتیجه است فقط حرف می زنید و شعار می دهید و ریا کارانه دینداری می کنید و در خفا دینی نیست و آن نوجوان از شما خیلی زرنگ تر است و بوی ریا و تزویر را تشخیص می دهد و برای شما تره هم خورد نمی کند.
ناشناس۳۲۹۰۵۳۶۱۲:۳۷:۳۰ ۱۴۰۲/۸/۲۱
چه سطحی و چه بی ربط.
ناشناس۳۲۹۳۶۶۰۱۵:۵۴:۴۷ ۱۴۰۲/۸/۲۴
اتفاقا خیلی دقیق گفت و به هدف زد. وگرنه تو به خودت زحمت نمیدادی ذیل حرف سطحی کامنت بنویسی
ناشناس۳۲۹۱۰۰۵۲۱:۳۵:۰۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اولا که حرفی از دین نزد دوما،شما جوری مورد هدف رسانه قرار گرفتین که اصلا کاری به منطق ندارین سوما،شما ها فکر میکنین محدودیت فقط در ایرانه، درحالی که محدودیت هایی که در ایران هست،یک بند انگشت هم از محدودیت های کشورهای اروپایی نیست
ناشناس۳۲۹۰۴۱۸۱۰:۳۲:۰۴ ۱۴۰۲/۸/۲۱
طرف تهمت قتل به نظام می زند بعد که از او می پرسند مدرکت چیست می گوید بر اساس مدارکی برای من اطمینان حاصل شده. خب وقتی ادعایی را در جامعه اعلام می کنی باید سند هم بیاوری .
ناشناس۳۲۹۰۴۵۹۱۱:۰۶:۲۴ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اتفاقا مشکل از همین دیدگاه از بالا بوجود آمده . شبهه یعنی چی؟ یعنی روایت های رسمی همه درست بودن و نسل جدید بدلیل عدم صلاحیت فکری و فضای باز دچار اشتباه شده اند. نه اصلا اینجور نیست تا مدتی نسل جدید سوال داشت و الان مطالبه !!! دقیقا نسبت به این طرز تفکر سوال و نسبت به اصلاح آن مطالبه دارند
ناشناس۳۲۹۰۳۷۷۰۹:۵۱:۲۵ ۱۴۰۲/۸/۲۱
چقدر تعابیر و واژگان جدید از خود ساطع می فرمایید!
ناشناس۳۲۹۰۳۹۳۱۰:۱۲:۳۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
فقط برای یک روز دشمن رو بی خیال بشیم. تمرکز کنیم رو خودمون ببینیم چکار کردیم با این کشور و مردمش ؟!!! دلیل واقعی اعتراضات مردم رو متوجه بشیم و حل کنیم.
ناشناس۳۲۹۰۵۱۱۱۲:۱۳:۲۹ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اعتراضات پاییز سال گذشته جنگ ترکیبی دشمن بود.
ناشناس۳۲۹۰۹۸۳۲۱:۰۶:۱۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
میزان منفی و مثبت ها به نظر شما نشان می دهد که کسانی که با نظر شما موافق هستند 10 درصد مخالفان است . حداقل در میان بازدید کنندگان از این سایت
ناشناس۳۲۹۰۳۹۶۱۰:۱۴:۰۲ ۱۴۰۲/۸/۲۱
تا وقتی نخواهید قبول کنید که ملت به معنای چند ده میلیون نفر ناراضی است، دنبال این تفاسیر خواهید رفت و اصل مشکل را نمی بینید.
ناشناس۳۲۹۰۴۴۹۱۰:۵۹:۲۹ ۱۴۰۲/۸/۲۱
ناراضی و ناراحت ربطی به چیزهای فانتزی و بعضا دروغ ندارد
ناشناس۳۲۹۰۴۳۳۱۰:۴۳:۴۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
تا وقتی نخواهیم درد رو درمان کنیم، این حرف ها قصه است.
علی۳۲۹۰۴۳۹۱۰:۵۲:۲۷ ۱۴۰۲/۸/۲۱
مسئولان علاقه شدیدی به تبدیل منتقد به معترض را دارند اعتراض هیچ چیز خطرناکی ندارد وضعیت فعلی صلاحیت های انتخابات مجلس گواه هست که خیلی از خودی ها بخاطر نقد ‌کنار گذشته شده اند،ماهیت اتفاقات گذشته بدون سر بود چون با رسیدگی نکردن به انتقاد ها در حال هم پیمان کردن منتقدان هستیم
ناشناس۳۲۹۰۴۴۲۱۰:۵۶:۱۱ ۱۴۰۲/۸/۲۱
تا وقتي بگوييد ما نمي بينيم پس كسي نمي بيند اوضاع همين گونه است سايت الف سعي مي كنه اوضاع را خوب جلوه دهد نمي خواهد بداند كه مردم واقعا واقع بين هستند و همه چيز را مي فهمند و مي بينند نياز به توضيح و توجيه نيست
ناشناس۳۲۹۰۴۴۴۱۰:۵۷:۰۲ ۱۴۰۲/۸/۲۱
جریان اصولگرایی در بهترین حالت فقط 10 تا 15 درصد پایگاه و طرفدار دارد. در بهترین حالت!
ناشناس۳۲۹۰۵۰۷۱۲:۱۱:۴۶ ۱۴۰۲/۸/۲۱
بحث اصولگرا و اصلاح طلب مطرح نکنید هر دو لبه یک قیچی هستن.
ناشناس۳۲۹۰۵۳۰۱۲:۳۴:۳۳ ۱۴۰۲/۸/۲۱
اگر جناب سلگی علت اعتراضات را مثل متن شان این چنین پیچیده نکنند به سادگی متوجه می شوند مردم از وضع موجود راضی نیستند!! پس هر اتفاقی می تواند به راحتی خشم آنها را بر انگیزد و دستاویزی برای اعتراض آنها شود !!
ناشناس۳۲۹۰۶۱۳۱۳:۵۵:۵۵ ۱۴۰۲/۸/۲۱
جناب سلگی, برادر عزیزم مردم از شرایط راضی نیستن. برای مردم سؤالات و شبهات فراوانی ایجاد شده که هیچکدومش هم پاسخ داده نشده. بخصوص نسل جوان. بابا نمیشه که با یک ملت درافتاد و بگیم شما اشتباه میگید ما راست میگیم. اینطوری بوالله نمیشه
ناشناس۳۲۹۰۶۴۷۱۴:۲۶:۲۴ ۱۴۰۲/۸/۲۱
چه اقدام تبیینی و اصلاحی انجام شد که اعتراضات فروکش کرد؟!!! چرا خودتان را گول می زنید.
ناشناس۳۲۹۰۸۷۰۱۹:۰۵:۵۹ ۱۴۰۲/۸/۲۱
به نظر این حقیر انرژی جامعه تخلیه شده و از طرفی ثبات نسبی اقتصادی وجود داره هرچند این ثبات با آرامش محکمی همراه نیست .یادمون باشه اعتراضات پارسال یکی از عوامل مشکلات اقتصادی مردم شد
ناشناس۳۲۹۱۹۷۸۲۳:۳۳:۲۳ ۱۴۰۲/۸/۲۲
مشکل مشخصا نقد و اعتراض و حتی خود اپوزیسیون نیست چون همه اینها اگر بجا باشند دارای مزایای زیادی برای حکومت داری است .. اما همانطور ک همه می‌دانیم و بطور مشهودی تمام مخالفان و شبکه ها و کارشناسان تلویحا و حتی مستقیم به این اشاره کردند دروغ فراوان در این استعاره بود .. حجم زیاد دروغ و ریا کاری و فریب اعتراضات درست و لازم را هم طوری سوزاند که همه را با یک چوب زدند. کاش خواسته های ملت دست آویز تندروهای داخلی و خارجی از هر طیفی نشود تا بتوانیم آزادانه انتقاد کنیم و محکوم نشویم .. مشکل دروغ و تزویر است
ناشناس۳۲۹۳۳۸۰۱۱:۵۵:۳۱ ۱۴۰۲/۸/۲۴
محسن سلگی در جای جای این متن از ابهام و ایهام سخن می گوید ولی متن خودش پر از ابهام و ایهام و کنایه است و اصلا متنی صریح با نثری روان و قابل فهم و درک حتی برای خواننده دانشگاهی نیز نیست.جالب هست که چندی پیش،محسن سلگی از روشنفکران سکولار ایراد می گرفت که نگارش درست یک مطلب را بلد نیستند و سواد ندارند!!!...
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

 1. احتمالاً مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در شورای نگهبان رد شود

 2. چیزهایی که درباره این «فساد دبش» نمی دانیم

 3. درباره میدان شهید صدام حسین!

 4. عبدالحمید برای اسرائیل حق قائل است/ او طرفدار طرفدار پیمان ابراهیم و سخنانش درباره یک رژیم غاصب عجیب است

 5. توضیحات قوه قضائیه درباره پرونده واردات چای/ آمار رئیسی از اقتصاد کشور

 6. ساسی مدیای آقای عبدی !

 7. در انتخابات به چه کسانی رای دهیم؟

 8. اولین تصویر از شهید مرزبان در سراوان

 9. تصاویری از لحظه شلیک مستقیم به نظامیان صهیونیست

 10. ۳ نکته در مورد راهکار تشکیل دو دولتِ اسرائیلی و فلسطینی

 11. پرونده فساد چای دبش از دولت قبل است/ احساسات جامعه جریحه‌دار شد

 12. گزارش تحقیقی از ماجرای مهاجران؛ ستیز یا ساماندهی؟/ چه کسی به اقبالیه حمله کرد؟

 13. امیر تتلو به ایران تحویل داده شد

 14. زباله ها را هم نزنید !

 15. خرید خودروی برقی و حواس هایی که باید جمع باشد!

 16. نظر فرزاد حسنی درباره مستند تازه شبکه منوتو

 17. قوه‌قضائیه علیه «فساد ساسی‌مانکن» اقدام کند/ شکایت «زاکانی» از شایعه‌پردازان

 18. واکنش بازرسی ویژه رئیس‌جمهور به فساد در واردات چای

 19. چرا موسیقی تتلوها «سم» است؟

 20. کارخانه‌ها در به در به‌دنبال کارگر؛ کارگر حاضر به کار نیست!

 21. دفاع تمام‌قد قالیباف از عملکرد مجلس/ تاکید رئیسی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال

 22. کاهش تورم تا پایان سال ادامه دارد

 23. معادله چند مجهولی یک قانون!

 24. چرا غرب از افزایش قدرت "محور مقاومت" نگران است؟

 25. توضیحات دفتر امام‌جمعه رشت درباره حواشی پیش آمده در نماز جمعه  

پربحث‌های هفته

 1. درباره میدان شهید صدام حسین!

 2. عبدالحمید برای اسرائیل حق قائل است/ او طرفدار طرفدار پیمان ابراهیم و سخنانش درباره یک رژیم غاصب عجیب است

 3. توضیحات قوه قضائیه درباره پرونده واردات چای/ آمار رئیسی از اقتصاد کشور

 4. در انتخابات به چه کسانی رای دهیم؟

 5. قوه‌قضائیه علیه «فساد ساسی‌مانکن» اقدام کند/ شکایت «زاکانی» از شایعه‌پردازان

 6. واکنش بازرسی ویژه رئیس‌جمهور به فساد در واردات چای

 7. دفاع تمام‌قد قالیباف از عملکرد مجلس/ تاکید رئیسی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال

 8. نظرات برگزیده مخاطبان الف: تعهدات دو طرف در برجام باید گام‌به‌گام اجرا می‌شد/ روحانی به ائتلاف با اصلاح‌طلبان نیاز دارد

 9. زحمت افتادید آقای ثابتی، باید ببخشید!

 10. فساد اخیر واردات چای مورد رصد مسئولان قضایی و اجرایی بود

 11. توصیه انتخاباتی اژه‌ای به نمایندگان مجلس/ پاسخ به انتقادات افزایش سن بازنشستگی/ درباره برخورد با فساد در واردات چای

 12. سریع‌القلم از سرنوشت کشور «دائم‌الهجینگ» قطر عبرت می‌گیرد؟

 13. اولین واکنش به جنجال منتقدان دولت درباره حواشی افتتاح متروی پرند

 14. روحانی می‌تواند هدایت جریان اصلاحات را برعهده گیرد؟/ واکنش شریعتمداری به توقیف کشتی‌های اسرائیلی

 15. رئیسی: دولت در دوسال اخیر محور شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد بوده است

 16. یادی از نخستین جبهه ضدآمریکایی در ایران

 17. آدم نرمال!

 18. آیا رهبر معظم انقلاب خواستار به دریا ریختن یهودیان شده بود؟

 19. قالیباف: بررسی لایحه حجاب و عفاف پشت درهای بسته نبوده است

 20. توضیحات سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم

 21. مجلس مرکز همه قانون‌ها و قدرتهاست

 22. بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه و توجه به واقعیت مسائل است

 23. عبدالرضا داوری: احمدی نژاد دچار توهم فروپاشی نظام است / او فکر می کند ایران، شوروی سابق است  

 24. شهادت دونفر از مستشاران سپاه پاسداران درسوریه

 25. گزارش وزیر اطلاعات به رئیسی درباره جزییات برخورد با فساد چای

آخرین عناوین