بزرگترین نسل کشی ایرانی‌ها در طول تاریخ

  4020509057

ایران با آغاز در جنگ جهانی اول از همان ابتدا اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما در پایان جنگ لحاظ اقتصادی و انسانی بیشترین تلفات را داشت.طبق اسناد تاریخی کشور انگلیس با شروع یک قحطی مصنوعی در ایران بزرگترین نسل کشی تاریخ این کشور را رقم زد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین