قوانین نگهداری از حیوان خانگی در دیگر کشورها

گروه ویدئو الف،   4010413056

سگ گردانی در کشورهای جهان با وضع قوانین مختلف کنترل می شود تا از خطرات احتمالی که ممکن است حیوان خانگی برای دیگر شهروندان ایجاد کند جلوگیری شود و یار صورت آسیب صاحبان حیوان خانگی را ملزم به پرداخت خسارت کند.

تماشا کنید

یکتانتتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس
ابر آروان

آخرین عناوین