کارتن‌خوابی سرباز انگلیسی‌ای که پایش را در جنگ افغانستان از دست داد

گروه ویدئو الف،   4001027109

سرباز انگلیسی که یک پایش را در جنگ افغانستان از دست داده است، هم‌اکنون شب‌ها در یک پاساژ کارتن‌خواب است.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین