دیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی امارات

گروه عکس الف،   4000915031

شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی صبح دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی اماراتدیدار علی شمخانی با مشاور امنیت ملی امارات
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین