اولین تصاویر از اقدام به قتل در آرایشگاه؛ تیراندازی در کمال بی‌رحمی!

گروه ویدئو الف،   4000803109

در یک آرایشگاه مردانه و در حالی که قربانی در انتظار نوبتش نشسته بود، مردی با ماسک وارد آرایشگاه شد و به شکم قربانی شلیک کرد. سپس اسلحه را به هم‌دست خود سپرد تا اینبار مهاجم دوم هم به قربانی شلیک کند. لحظه هولناک این تیراندازی را در ویدیو ببینید. منبع: خبر آنلاین

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین