نشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگی

گروه عکس الف،   4000726118

نشست مشترک وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظهر دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان وزارت امورخارجه برگزار شد.

نشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگینشست مشترک وزرای خارجه ، بهداشت و میراث فرهنگی
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین