فوران آتشفشان در لا پالما

گروه عکس الف،   4000629062

عصر روز یکشنبه ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) چندین فوران شدید آتشفشانی در جنوب جزیره لا پالما، متعلق به جزایر قناری رخ داد. بعد از آن سنگ‌ها و گدازه‌های داغ در چهار نقطه به هوا پرتاب شد. تا کنون گزارشی مبنی بر تلفات احتمالی به دست نرسیده است.

فوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالمافوران آتشفشان در لا پالما
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین