تصادف اتومبیل با اسکوتر در تقاطع

گروه ویدئو الف،   4000628017

یک دستگاه اتومبیل هنگام گردش به چپ در تقاطعی در کالینینگراد روسیه با فرد اسکوتر سواری برخورد کرد. این حادثه شدت زیادی نداشت و فرد راکب اسکوتر آسیب چندانی ندید.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین