شمارش آراء انتخابات

عکس،   4000329060

با پایان یافتن حماسه حضوری میلیونی مردم ایران در انتخابات ۱۴۰۰ کار شمارش آرای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در حوزه‌های انتخابیه همدان و کرمان آغاز شده است.

 شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات شمارش آراء انتخابات
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین