کمدین آمریکایی: ساختار جوری طراحی شده که سیاه پوست سرکوب و فقیر باشه

ویدئو،   4000130094

ترور نوآ طنزپرداز مطرح آمریکایی: ساختار جوری طراحی شده که سیاه پوست سرکوب باشه/فقیرترین افراد جامعه سیاه پوستان هستند.!

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین