محلات، پایتخت گل ایران

عکس،   3991225064

محلات با داشتن بیش از ۹۰۰ هکتار اراضی زیر کشت و به دلیل شهرتش در پرورش گیاه زینتی به "هلند ایران" معروف شده است. سالانه بیش از ۲۲ میلیون شاخه گل گلدانی و شاخه‌ای از گلخانه‌ها و اراضی گل خیز محلات تنها به بازار کشور عرضه می‌شود. در گلزار‌ها این شهرستان ۱۲۰ نوع گل از گونه‌های مختلف پرورش داده می‌شود.

محلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایرانمحلات، پایتخت گل ایران
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین