اعترافات تلخ وزیر یونان در مورد مشارکت در جنگ یمن

ویدئو،   3991107111

"یانیس واروفاکیس" وزیر اقتصاد سابق یونان پرده از واقعیت پشت پرده کمک این کشور به ائتلاف عربستان علیه یمن برداشت. او گفت: "حتی کشور ورشکسته ای مانند یونان نیز مجبور است که در جنایات عربستان علیه ملت یمن مشارکت کند تا مورد خشم و غضب امپریالیسم قرار نگیرد".

یکتانت

آخرین عناوین