محدودیت تردد در شهر بابل

گروه عکس الف،   3990903037

محدودیت‌های جدید کرونایی در مازندران اجرا و از ورود خودروها به شهر های قرمز و نارنجی جلوگیری می‌شود. همزمان با مناطق مختلف کشور، محدودیت‌های جدید کرونایی در مناطق مختلف استان مازندران اجرا شد و طبق این طرح از ورود خودروهای غیربومی به شهرهای مختلف استان از جمله بابل جلوگیری می‌شود. در حال حاضر وضعیت سه شهر آمل، ساری و بهشهر در استان مازندران قرمز و مابقی شهرها از جمله بابل قرمز است.

محدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابلمحدودیت تردد در شهر بابل
یکتانت

آخرین عناوین