زمین ‌لرزه - ترکیه

گروه عکس الف،   3990810021

زمین لرزه ۶.۶ ریشتری ساحل غربی ترکیه و استان ازمیر در این کشور را لرزاند .

زمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیهزمین ‌لرزه - ترکیه
یکتانت

آخرین عناوین