نظریه پرداز آمریکایی: تفکر داخلی ما افراطی و قانون گریز است

گروه ویدئو الف،   3990730099

نوام چامسکی نظریه پرداز آمریکایی درباره اقدامات آمریکا بر علیه ایران گفت: ترور سليمانی و تحسین آن در آمریکا نشان داد چقدر تفکر داخلی ما افراطی و قانون گریز است. ایران و بسیاری از کشورها موافق عدم اشاعه هستند به جز دو کشور، اسرائیل و پدرخوانده.

یکتانت

آخرین عناوین