حمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینی

گروه ویدئو الف،   3990629025

جمعی از شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست با حمله به زمین‌های کشاورزی فلسطینیان در کرانه باختری، به تخریب زمین‌های آنان پرداختند.

حمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینیحمله شهرک نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینی

آخرین عناوین