تصاویر هوایی از ابعاد انفجار روز گذشته در شهر بیروت

گروه ویدئو الف،   3990515105

روز گذشته انبار نیترات آمونیوم در بیروت منفجر شد که تاکنون حدود ۱۰۰ نفر فوتی از سوی مقامات لبنانی اعلام شده. گفته می‌شود به علت تخریب گسترده این انفجار بازگشت هزاران نفر به منازل خود تا ۲ یا ۳ ماه آینده ممکن نیست. نگهداری این حجم مواد قابل انفجار در یک انبار در بندر بیروت مانند «بمب اتمی» است.

یکتانت

آخرین عناوین