رنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهواز

گروه عکس الف،   3990425178

ابتکار شهرداری اهواز در نقاشی شخصیت های کارتونی محبوب کودکان و استفاده از رنگ‌های شاد در طراحی آنها موجب شده، چهره جالبی از سطل‌های زباله به نمایش گذاشته شود. عکس: محمد آهنگر/ فارس

رنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهواز
رنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهوازرنگ آمیزی ویژه سطل های زباله در اهواز
ابر آروان

آخرین عناوین