عملیات جستجو برای یافتن دختر گمشده

گروه عکس الف،   3990425127

صبح روزجمعه دختری ۲۷ ساله درقالب گروه کوهنوردی و طبیعت‌گردی به ارتفاعات جهان‌نما رفته بودکه پس از خروج از چادرش دیگر بازنگشت.پس ازاعلام حادثه به جمعیت هلال احمر،گروه‌های جستجو و نجات عازم منطقه شدنداما در پنجمین روز ازاین اتفاق که مه غلیظ و بارندگی در منطقه کار جستجو را دشوار تر کرده بود پس از گذشت ۵ روز از جستجو توسط گروههای نجات هنوز اثر و خبری از فرد مفقود شده بدست نیامده است .

عملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشدهعملیات جستجو برای یافتن دختر گمشده
ابر آروان

آخرین عناوین