اجرای دیدنی گروه مجاز در برنامه عصر جدید

گروه ویدئو الف،   3990423035

گروه مجاز در برنامه عصر جدید با اجرای دیدنی خود لبخند را به استیو این برنامه آوردند. گروه مجاز همه شرکت کنندگانی هستند جداگانه در سری اول فصل جدید حضور داشتند و حذف شدند اما اینبار با تشکیل گروهی ۵ نفره مورد توجه مخاطبان عصر جدید قرار گرفته اند.

ابر آروان

آخرین عناوین